El 36% dels joves inscrits al programa de Garantia Juvenil ja estan treballant

El 60% dels participants només tenen estudis d'ESO o menys

La consellera ha explicat que a Catalunya hi ha 200.000 joves que no estudien ni treballen i d'aquests, fins a dia d'avui, 60.850 estan inscrits en el programa de Garantia Juvenil. L'objectiu a finals d'aquest any 2017 és arribar als 100.000 inscrits.

Dels 60.850 inscrits, de moment estan acceptats 55.803 joves que han passat tots els filtres per ser admesos en el desenvolupament d'un programa llarg d'acompanyament en els itineraris per tornar a estudiar i treure una mínima titulació o bé incorporar-se al mercat de treball.

La consellera ha explicat que del col·lectiu de joves que com a màxim només té el títol de l'ESO, el 62% del total de Catalunya estan inscrits al programa de Garantia Juvenil, cosa que suposa una bona oportunitat per permetre obtenir una titulació pedagògica i facilitar la possibilitat de trobar un lloc de treball.

El programa de Garantia Juvenil és un programa de la Unió Europea dotat en 6.000 milions d'euros que s'ha de distribuir entre tots els estats membres. D'aquesta quantitat, Catalunya té assignats 241 milions d'euros entre el 2014 i el 2020, entre fons propis i del Fons Social Europeu que per els programes executats entre el 2014 i el 2015 aporta un finançament del 92% del total.

Fins a 31 de desembre, per als exercici del 2014 i del 2015, Catalunya ha executat un total de 131 milions, gairebé la meitat dels fons del programa.
Flexibilitat

La consellera ha destacat la ''flexibilitat'' que s'ha aconseguit el passat 14 de desembre quan el govern espanyol finalment va acceptar, per pressió dels governs autonòmics que no són del PP, que els joves que hagin treballat esporàdicament abans de fer la petició puguin entrar en el programa. D'aquesta manera, ha dit la consellera, s'ha eliminat l'obstacle que suposava que un jove que hagués treballat un cap de setmana en el sector serveis no pugues ser admès i hagués de deixar passar tres mesos sense treballar per ser acceptat a les llistes del programa.

Els joves beneficiaris del programa són els menors de 30 anys. En el programa, fins ara, el 20% dels inscrits tenen entre 15 i 19 anys, el 40% entre 20 i 24 anys, i un altre 40% entre 25 i 29 anys.

El 92% dels joves inscrits és de nacionalitat espanyola i només un 8% són d'una nacionalitat estrangera. Bassa ha apuntat que aquest 8% d'estrangers procedeixen de 117 països diferents.

Bassa ha destacat que l'actuació del Govern en la lluita contra l'atur juvenil ha tingut un resultat positiu com es pot apreciar en el fet que la taxa d'atur juvenil a Catalunya el 2012 estava situada en el 36,40% mentre que el 31 de desembre del 2016 es va tancar amb el 25,40%, cosa que suposa una reducció d'11 punts percentuals. En el mateix període, l'estat espanyol la taxa juvenil ha passat del 40,3% als 33,3%, amb una reducció de 8 punts percentuals.

El programa de Garantia Juvenil actua sobre tres grups diferenciats de joves. Per una banda les persones joves no ocupades ni integrades en els sistemes d'educació o formació. D'altra banda, desplegar eines per reforçar l'ocupabilitat i les competències professionals i finalment incrementar l'emprenedoria del joves en els sistemes d'educació o formació com a via d'accés al mercat laboral.

El perfil dels joves inscrits en el programa indica que el 58% són homes, el 51% té entre 25 i 30 anys, el 31% entre 19 i 24 anys, l 18% entre 16 i 18 anys.

Per estudis, el 62% té l'ESO o menys, el 20% un curs de formació professional de grau superior o titulació universitària i el 18% estudis de grau mig o batxillerat.

Per demarcacions, el 66% viu a Barcelona, el 15% a Tarragona, el 12% a Girona i el 7% a Lleida.