Els clubs cannàbics de Girona podran dispensar 3 grams de marihuana per persona i dia

L'Ajuntament ho regularà amb una nova ordenança

L’Ajuntament de Girona ha elaborat una proposta de nova ordenança municipal per regular els clubs socials de cànnabis a la ciutat. L’aprovació del text està inclosa dins l’ordre del dia del Ple ordinari municipal de dilluns i es debatrà en el marc de la sessió.
 
La regidora de Salut del consistori, Eva Palau, ha remarcat que l’objectiu prioritari de l’ordenança és “garantir que els locals dels clubs socials de cànnabis reuneixin les condicions necessàries tant pel que fa a seguretat, salubritat i higiene per als usuaris com per assegurar la convivència amb l’entorn, fent complir el Pla especial municipal que regula les distàncies mínimes entre aquests locals i els centres educatius i de salut”. La regidora ha subratllat també que amb la nova proposta s’augmentarà la col·laboració entre l’Ajuntament i els clubs en aspectes de prevenció, informació i formació relacionats amb el consum de cànnabis. De fet, el text de l’ordenança ja ha estat consensuat amb aquests clubs.
 
El nou text normatiu inclou l’obligació de les associacions d’usuaris a estar degudament inscrites en registres públics, ja que per sol·licitar l’obertura d’un local que es vulgui destinar a club social de cànnabis caldrà que l’entitat acrediti que està inscrita tant al Registre Municipal d’Entitats com al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o a altres registres d’associacions d’àmbit estatal.
 
Un altre aspecte que regularà l’ordenança és el límit del consum. La dispensació de cànnabis als associats es limitarà a una quantitat màxima de  3 grams/dia de marihuana, o bé 25 grams/setmana, amb un màxim de 90 grams al mes. No hi haurà plantació al club i el cànnabis haurà de ser consumida integrament dins el local i no podrà ser compartit. Les dispensacions es registraran i les dades d’aquest registre es donaran a conèixer anualment a l’Ajuntament.
 
El text de l’ordenança (que té el nom concret de “Ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat al terme municipal de Girona”) inclou les condicions de sol·licitud de llicència i règim de comunicació de l’activitat i d’obres, el règim d’inspeccions i sancions i les normes d’ús. Pel que fa a aquestes normes s’estableixen la prohibició d’ocupar o utilitzar l’espai públic adjacent al local; la restricció d’accés al local a majors d’edat i a persones associades de l’entitat –a banda dels professionals que ofereixin activitats orientades a la reducció de riscos-; l’aforament màxim del local (150 persones); l’obligació de tenir accés directe des del carrer; les activitats que es poden desenvolupar (xerrades informatives, tallers, projeccions d’audiovisuals, etc. sempre que no siguin lucratives ni exclusivament recreatives); el sistema de ventilació (un de natural i un de ventilació forçada tècnicament), o l’horari d’obertura (entre les 8 h i les 22 h de dilluns a dijous i entre les 8 i les 24 h de divendres a diumenges i festius), entre d’altres.
 
Els clubs socials de cànnabis són associacions sense ànim de lucre que  s’autobasteixen i distribueixen cànnabis entre els seus propis socis consumidors terapèutics i/o lúdics, tots majors d’edat i en un àmbit privat i així es redueixen danys associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis. En els últims, anys, s’han formulat diverses sol·licituds per a la instal·lació a la ciutat de clubs socials de fumadors de cànnabis.