Deu investigadors de la UdG contribueixen a l’informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

L’estudi analitza l’estat del clima i la seva evolució recent i futura al país

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, l’Institut d’Estudis Catalans, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i el Servei Meteorològic de Catalunya, en col·laboració amb el Grup d'Experts en Canvi Climàtic de Catalunya, han publicat la tercera edició de l'Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (TICCC). L’estudi analitza l’estat del clima i la seva evolució recent i futura a Catalunya, tant des del punt de vista de les seves bases científiques com en relació als diversos subsistemes naturals i sectors socioeconòmics. Es tracta d’un informe independent des del punt de vista científic, d’abast català (amb les necessàries referències a context global i europeu) i que té una voluntat de màxima cobertura temàtica i de servei als diversos actors del país.
 
El TICCC compta amb la participació de més de 140 autors i 40 revisors, tots ells científics i experts tècnics rellevants en la matèria procedents dels principals centres de recerca i universitats del nostre país. De la Universitat de Girona, hi ha participat deu investigadors entre ecòlegs, físics, hidrogeòlegs i geògrafs: Sergi Sabater, Carles Borrego, Emili García-Berthou, Stéphanie Gascon, Xavier Quintana, Josep Calbó, Josep Mas-Pla, Rosa Maria Fraguell, Carolina Martí i Anna Ribas. A més, Ramon Moreno ha exercit com a revisor.
 
A banda de contribuir a l’estudi com a autors, quatre dels científics de la UdG també han coordinat quatre dels 24 capítols de l’informe. Josep Calbó ha estat el responsable del capítol “Projeccions climàtiques i escenaris de futur”; Josep Mas-Pla, “Recursos hidrològics”; Sergi Sabater, “Ecosistemes aquàtics continentals”; i Rosa Maria Fraguell, “Turisme”.