Girona redueix la superfície edificable a la Devesa i elimina definitivament la possibilitat de fer-hi un pavelló

El ple aprova la nova delimitació del futur pla especial del parc, que inclou 24.000 metres quadrats més

L'Ajuntament de Girona ha reduït el sostre edificable dins el parc de la Devesa, que passa de 2.700 a 1.500 m2. A més, ha eliminat la possibilitat de destinar aquest sostre a usos esportius, una opció que encara estava inclosa en el planejament actual.

La possibilitat de fer un pavelló a dins el parc va generar una gran polèmica durant el govern tripartit i, amb aquesta modificació, la possibilitat queda enterrada definitivament. El sostre edificable permetrà només ampliacions d'edificis i construccions auxiliars. Aquesta mesura està inclosa dins la modificació de la delimitació del futur pla especial de la Devesa, que s'aprovarà aquest vespre al ple municipal.

La nova delimitació fa que l'àmbit del parc creixi i guanyi 24.000 m2 més. Aquesta aprovació es farà mentre el consistori està acabant d'enllestir el Pla especial del parc, que haurà de passar per ple properament. El ple votarà aquesta nova delimitació com un punt que ha entrat a l'ordre del dia per la via d'urgència. En essència, permet que l'àmbit del parc creixi i sumi més metres quadrats i també redueix la superfície edificable dins l'espai de la Devesa.

Per una banda, la proposta de reforma preveu el canvi de classificació del vial perimetral del parc, que passa de ser sistema viari i de circulació rodada a ser espai verd. Es tracta d'un pas administratiu previ i necessari per consolidar l'obertura de la Devesa cap al riu Ter i l'eliminació del trànsit rodat en aquest espai, que servirà per donar continuïtat al parc i incrementar-hi la superfície de zona verda.

Amb aquests canvis, l'àmbit del parc creix i passa de 416.273,99 m2 a 440.2592, xifra que suposa un augment de prop de 24.000 m2. Aquest augment es deu principalment a la inclusió dins l'àmbit del parc dels espais que ocupen els equipaments culturals de l'Auditori i la Fira de Girona.

Menys superfície edificable

Per altra banda, la nova proposta de delimitació també inclou la reducció de la superfície edificable dins del parc, que passa de 2.700 a 1.500 m2. Aquest sostre edificable, a més, s'hauran de destinar obligatòriament a ampliacions d'edificis i construccions auxiliars. El consistori elimina la possibilitat prevista en l'actual planejament que aquest sostre edificable es destini a nous usos esportius i, per tant, el vell projecte del tripartit de fer-hi un pavelló queda enterrat definitivament.

El regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, ha remarcat que el document que es porta al ple no és el pla especial però que es podria considera com el "pròleg". "Hi coincideix en l'objectiu de posar les bases per preservar el parc de la Devesa i obrir-lo a la ciutadania", destaca.

Finalment, s'introdueix en la modificació una proposta cromàtica dels edificis que donen a la Devesa de cara a futures remodelacions i rehabilitacions d'habitatges.