Acaba la restauració del retaule barroc de Santa Caterina, a la Catedral de Girona

La intervenció ha durat quatre mesos

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) ha acabat la restauració del retaule barroc de Santa Caterina, a la catedral de Girona. L'actuació s'ha culminat amb el muntatge, en el centre del retaule, de la gran pintura a l'oli sobre tela, que representa la santa amb els seus atributs. Han calgut quatre mesos per completar tota la millora del retaules i la restauració s'ha fet entre la seu del CRBMC i 'in situ', al temple.

El retaule és de fusta daurada, amb decoració d'estofa al tremp (decoracions vegetals), i policromia a l'oli (rostres dels personatges). Destaca la pintura a l'oli sobre tela situada al centre, obra de Joan Arnau Moret.. Tot això està col·locat sobre un basament de pedra nummulítica de Girona. La restauració s'ha dut a terme en dues parts.

Una per a restaurar la pintura sobre tela, que es va dur al CRBMC per treballar-hi amb millors condicions. L'altra part, que s'ha fet al temple, ha consistit en intervenir en l'estructura de fusta, amb policromia i dauradura. El retaule no s'havia desmuntat mai i, per això, els tècnics han volgut mantenir aquesta característica durant la intervenció. Per això les tasques 'in situ' han requerit d'una bastida a l'anvers i al revers del retaule, per poder arribar a tots els racons del moble.

El retaule és de fusta daurada, amb decoració d'estofa al tremp (decoracions vegetals), i policromia a l'oli (rostres dels personatges). Al centre hi ha una pintura a l'oli sobre tela. Tot això col·locat sobre un basament de pedra nummulítica de Girona.

La pintura sobre tela és obra de l'artista Joan Arnau Moret. A la part inferior dreta del quadre està signat i datat: 'ARNAU 1678'. Els experts creuen que el retaule, pel tipus de decoració manierista que presenta, es podria datar de principis del segle XVII. En el retaule destaca, a la part del revers, la presència de llates de fusta, clavades directament a l'estructura del retaule, com a protecció del revers de la pintura sobre tela.

Estava en un estat de conservació deficient

Tot el conjunt es trobava en un estat de conservació deficient a causa de l'envelliment dels materials constitutius; de les condicions variables d'humitat i temperatura habituals en un edifici d'aquestes característiques; del propi ús del moble, i de l'acumulació de pols en el revers del conjunt.

L'envelliment dels materials provocava diverses degradacions, com els aixecaments de capa de preparació i pictòrica i el despreniment de peces. Les condicions climàtiques, a més, provocaven moviments del suport, que es manifestaven en forma de fissures i esquerdes.

També, el fum de les espelmes utilitzades per als usos litúrgics, havia provocat l'enfosquiment generalitzat de la capa superficial i l'acumulació de pols en el revers del retaule facilitava la proliferació d'insectes xilòfags.

Com s'ha fet l'actuació?

La pintura sobre tela es va retirar del seu lloc original per fer-ne la conservació i restauració CRBMC. Aquest procés ha consistit en la fixació de les capes de preparació i de policromia, la neteja superficial i química de la superfície pictòrica, la neteja superficial del revers i l'aplicació de massilla a les pèrdues amb el seu posterior retoc cromàtic.

Tota la pintura sobre tela s'ha protegit, pel davant, amb un vernís de baix pes molecular. Al darrere, s'hi ha col·locat una tela sintètica. Juntament amb la tela, també s'han portat al centre les llates de fusta que la protegien pel darrere, per a desinsectar-les, consolidades i retornar-los la seva estabilitat estructural, molt debilitada per un sever atac dels insectes.

Pel que fa a l'estructura de fusta, restaurada a la catedral, s'ha fixat la policromia i dauradura, s'ha netejat, desinsectat i consolidat. Cal destacar la fixació de la policromia, per la gran quantitat '’aixecaments que tenia el retaule, i també per la seva importància estètica, la neteja de la superfície pictòrica que, un cop retirada la capa de fum i de vernís oxidat, ha recuperat els colors originals.

Finalment, s'han col·locat les peces desplaçades (pintura sobre tela i llates de fusta), en el seu lloc original, després que s'havia acabat la restauració de l'estructura. A continuació, el conjunt s'ha pogut presentar de forma adequada i unificar-ne estèticament totes les parts.

A més, s'ha millorat l'estabilitat del retaule amb la col·locació de quatre perfils d'alumini anoditzat, ancorats al mur de la capella, al revers del retaule i a la part superior. Aquests perfils asseguren la correcta verticalitat de la peça. El reforç s'ha fet sense retirar els ancoratges de fusta que ja tenia el retaule. També s'han trobat fragments del vitrall medieval que tapava la finestra de la capella.