Una auditoria detecta irregularitats comptables i de gestió al consorci que s'encarrega de l'aigua a la Costa Brava

L'informe, que la CUP ha fet públic, posa en dubte que s'adjudiquin contractes sense concurs

La CUP ha tornat a posar la gestió de l'aigua en el punt de mira. Aquest cop, amb el Consorci de la Costa Brava, l'ens format per la Diputació de Girona i 27 municipis costaners del litoral. La formació ha fet pública una auditoria interna que fiscalitza els comptes del 2014. L'informe analitza els comptes de l'ens, però també els de les dues empreses de capital mixt on el Consorci hi té participació. I que, de fet, van néixer a través seu.

La primera és l'Empresa Mixta d'Aigües de la Costa Brava S.A.(EMACBSA). Aquesta societat, que compta amb un soci privat, s'encarrega de depurar les aigües residuals i mantenir els sistemes de sanejament del Consorci. La segona és ABASTEM En Alta Costa Brava Empresa Mixta S.A. (ABASTEM). Una firma que gestiona el servei en alta, duu a terme obres i on hi tenen participació les privades Aqualia i Sorea.

L'auditoria passa el bisturí pels pressupostos, els contractes i la documentació del 2014. I conclou que, al llarg d'aquell any, es van dur a terme fins a 26 incompliments. Alguns d'ells, per exemple els referits a personal, són a conseqüència d'errors administratius o retencions d'IRPF que no es van dur a terme.

Però n'hi ha d'altres –i aquí és on posa el focus la CUP- que entren directament en afers contractuals i comptables. Sobretot, aquells que fan referència a la relació entre el Consorci i les dues empreses mixtes que li presten serveis.

Sense pressupost ni concurs

D'entrada, l'auditoria posa de relleu que el cost del servei de sanejament d'aigua que EMACBSA va facturar al consorci (en total, 10,52 MEUR) es va fer sense que hi hagués un pressupost previ. A més, a banda d'això, l'informe també posa en dubte de quina manera es pagaven les obres.

Segons recollia el contracte, EMACBSA assumia les despeses de manteniment i conservació de la xarxa. I el Consorci, per la seva banda, en pagava les millores i ampliacions. Ara bé, com reflexa l'auditoria, aquell any es van fer fins a 53 obres qualificades com a 'millores', que van tenir un cost de 724.368,32 euros (i que, per tant, va pagar íntegrament el CCB). Però com indiquen els auditors, enlloc consta si aquests treballs eren realment de millora –i per tant, anaven a càrrec del consorci- o bé corresponien a manteniment –i per tant, els havia de pagar EMACBSA.

En relació amb aquesta empresa, l'auditoria també posa en dubte que el sistema de contractació de les obres fos el més adequat, i es pregunta per què algunes no sortien a concurs públic. A més, l'informe subratlla que "es tramiten serveis recurrents com a contractes menors, procediment que no pot ser el més conforme en matèria de contractació publica".

Fins a un 620% més de beneficis

Pel què fa a ABASTEM, l'auditoria subratlla de nou irregularitats que ja havia trobat amb l'altra empresa mixta. En aquest cas, la firma va facturar al Consorci 312.433,65 euros per obres de millora. I com també havia passat amb EMACBSA, no consta enlloc si realment aquesta era la tipologia dels treballs (o bé es tractava de feines de manteniment).

A més, l'auditoria recull que, al llarg del 2014, els ingressos i les despeses pressupostades per ABASTEM presenten "increments molt significatius" respecte al què recollia el projecte que es va presentar per optar al servei. I que en cap cas, "estarien justificats pels increments de l'IPC".

De fet, l'informe arriba a detectar desviacions de fins al 620% amb els beneficis nets. Sobre projecte, s'havien calculat en 28.000 euros. I al tancament del 2014, van ser de més de 200.000.

L'auditoria també revela que queden contractes per signar sobre determinats serveis i que la part privada, com es recollia inicialment, hauria d'haver finançat obres incloses al Pla Director de Millores del Servei, aportant fins a 1,5 MEUR. Una quantitat que es va fixar al 2009, quan va néixer ABASTEM, i que cinc anys més tard no s'havia pagat. "Aquesta aportació del soci privat no s'ha realitat al no haver procedit a la materialització de les inversions previstes al Pla Director", recull l'informe.

Ni lloguer, ni préstec

Entre les irregularitats detectades en el si del CCB i les dues empreses mixtes, també hi figura que cap dels socis privats d'EMACBSA ni ABASTEM paga lloguers dels locals que utilitzen. I que hi ha acords que la part privada tampoc ha complert. Per exemple, la d'EMACBSA havia d'aportar un préstec de 3 MEUR tres mesos després de constituir-se la societat, que se li retornaria en deu anys. Doncs bé, al 2014, vuit anys després d'haver- se creat EMACBSA, "aquest préstec no ha estat aportat", indica l'informe.

Apart, el soci privat de la firma també es va comprometre a destinar 250.000 euros a fons perdut per a millores i reposicions. "Aquestes inversions no consta que s'hagin dut a terme", recull l'auditoria.

Sense al·legacions

Els resultats de l'auditoria, a la qual el Consorci no va presentar al·legacions, van passar pel ple de la Diputació de Girona del setembre. Allà, però, només se'n va donar compte (és a dir, al punt d'assabentats).

La CUP, però, ha decidit fer-la pública ara per posar de relleu "la manca de voluntat política de la Diputació a l'hora de voler explicar a la ciutadania el funcionament i la gestió dels seus ens dependents". La formació critica que de l'auditoria se'n desprengui que es beneficiava la part privada de les empreses, i el seu diputat Lluc Salellas ja ha demanat que se solucionin "immediatament les irregularitats detectades".

La CUP, però, no es queda aquí. Salellas demana a la Diputació depurar "els responsables d'aquesta mala praxi". A més, Salellas recorda que, precisament, aquest 2016 venç el contracte que el Consorci té amb EMACBSA, i demana que no se li renovi. "És una oportunitat per replantejar-e el model existent i no repetir errors com els que ens han dut aquí; com a CUP ens oposem frontalment a prorrogar aquest servei a una empresa mixta", ha conclòs.