Portbou recuperarà un antic camí que s'allargarà fins al port esportiu

Farà 353 metres de longitud i servirà per als vianants i com a vial d'evacuació secundari del port

La ponència ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat ha aprovat l'informe d'impacte ambiental del projecte de recuperació d'un antic camí a Portbou (Alt Empordà), promogut pel Consorci Port de Portbou i tramitat per l'Ajuntament. Actualment és un corriol que uneix l'antiga N-260 a l'espai conegut com a Vinya d'en Xirau.

Les obres el convertiran en un camí de 354 metres de longitud i 2,5 metres d'amplada que es perllongarà fins a la plataforma del port esportiu. A banda de ser un itinerari per a vianants també ha de permetre l'evacuació segura del port esportiu en cas que el camí d'accés habitual representi un risc per temporals. El projecte preveu mesures per minimitzar l'impacte ambiental atès que l'espai està protegit El projecte parteix de l’existència d’un camí que uneix l’antiga carretera N-260 i l’indret conegut com a Vinya d’en Xirau.

El corriol s’adaptarà i perllongarà fins a la plataforma del port esportiu de Portbou com a itinerari circular de vianants. Enllaçarà el nucli urbà amb el monument-memorial a Walter Benjamin; el cementiri; el mirador del Claper; el port; i el passeig marítim. La millora permetrà l’evacuació segura del port esportiu quan un temporal faci perillós el camí d’accés habitual. El pas de vehicles motoritzats es limitarà als autoritzats i a situacions extraordinàries.

El nou camí, de 353 metres de longitud i 2,5 metres d’amplada, transcorrerà per un terreny de fort pendent dins l’espai protegit Xarxa Natura 2000, zona especial de conservació (ZEC), i zona especial de protecció de les aus (ZEPA) de l’Albera. Per minimitzar el seu impacte, s'adoptaran diverses mesures correctores entre les que destaquen la construcció i restitució de murets de pedra seca que faran la funció de talussos; plantació d'espècies adaptades a sòls pedregosos; adequació de punts d'observació paisatgística i solucions de bioenginyeria per a la protecció com ara estesa de terra vegetal, col·logació de geomalles i hidrosembra.

Per altra banda, es preveu col·locar paviment de formigó tintant amb òxids de ferro per compensar la inclinació del terreny. També s'instal·laran diversos elements de mobiliari urbà i de senyalització dels valors naturals, paisatgístics i culturals.