Girona, la segona demarcació catalana amb menys emissions de CO2

Durant el 2014 va produir 4.491 milions de tones, un 10,3% del total de Catalunya

Girona és la segona demarcació catalana amb menys emissions de CO2. Segons dades publicades per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, al llarg del 2014 les comarques gironines van emetre 4.491 milions de tones de gasos d'efecte hivernacle (GEH), un 10,3% del total de Catalunya.

Només ha produït menys CO2 Lleida, amb 4.473 milions de tones que representen el 10,2%. Des de l'any 2012, a les comarques gironines hi ha una tendència a la baixa en l'emissió de gasos. Més de la meitat de les emissions del 2014 (3.055,02 milions de tones) són conseqüència del processaments d'energia en activitats com el transport o les indústries manufactureres i de la construcció.

L'agricultura gironina emet 667,31 milions de tones de CO2, sobretot per la gestió de fems i la fermentació entèrica. El tractament i l'eliminació de residus han generat 430,37 milions de tones, majoritàriament pel dipòsit en abocadors. Finalment, els processos industrials han emès 338,65 milions de tones el 2014.