Els ecologistes demanen més restriccions a les immersions de les Illes Medes

Salvem i l'Associació de Naturalistes de Girona han presentat al·legacions al projecte de decret que modifica el PRUG

Les entitats ecologistes IAEDEN-Salvem l'Empordà i l'Associació de Naturalistes de Girona (ANG) consideren que la modificació del Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les Illes Medes (PRUG) és massa permissiu i que caldria restringir més les immersions dels submarinistes. És per això que hi han presentat al·legacions. Reclamen al Govern que es disminueixi la pressió d'aquestes activitats per garantir la recuperació i conservació del medi natural.

Proposen la creació de com a màxim dues franges horàries a cada zona autoritzada i el reforç de la vigilància per vetllar pel compliment de la normativa, de manera que es pugui suspendre les llicències d'activitat a les empreses de submarinisme infractores. Les dues entitats, que han presentat al·legacions al projecte de decret que modifica el PRUG, subratllen que cal disminuir "la pressió" de les activitats subaquàtiques i "imposar el criteri de prudència" que consideren que no es té en compte amb la modificació de la normativa que proposa el Departament de Territori i Sostenibilitat.

En aquest sentit, també reclamen que el topall d'immersions permeses que es determini sigui sempre per sota de la capacitat de càrrega que es fixi per a cada zona en funció dels resultats del seguiment biològic.

Consideren que no s'han interpretat correctament els informes científics del departament d'Ecologia de la UB que fan referència a la recuperació ecològica. El portaveu de l'Associació de Naturalistes de Girona (ANG), Enric Cortiñas, ha explicat a l'ACN que el que reclamen és que "la visió de model adaptatiu tingui en compte en primer lloc la conservació de l'espai i que, en funció de la recuperació ecològica de les zones on es fan immersions, es decideixi si es pot augmentar l'activitat o no. Els ecologistes es queixen que precisament el que es proposa és al revés. "Augmenten les boies i després ja veurem si hi ha impacte o no i què s'ha de fer", afirma Cortiñas. És per això que proposen la creació d'un comitè científic de seguiment que faci d'enllaç entre el programa de seguiment i l'administració.

Aquestes entitats segueixen demanant mantenir el nombre de boies d’amarratge en 12, i no 14 com les que es fixa ara, i que s'hauria d'establir com a màxim dues franges horàries per fer submarinisme en cadascuna de les zones autoritzades. "Volem evitar que a les deu del matí ja hi hagi totes les embarcacions a la zona", explica Cortiñas, que recorda que fins ara hi havia la limitació de 400 llicències d'immersions per dia que amb el canvi de la normativa desapareix per donar més flexibilitat a aquesta activitat.

Més vigilància i amb capacitat de sancionar

Per la IAEDEN–Salvem l’Empordà i l’ANG, l'adopció d'un model de gestió adaptativa és una mesura "potencialment positiva", però la vigilància és un factor "clau" pel bon funcionament del PRUG. Per aquesta raó, demanen que el parc tingui un servei de vigilància eficaç, amb poder sancionador, i no només amb funcions informatives. En concret, proposen la suspensió de les llicències per operar dins el parc de les empreses de submarinisme infractores.

Però no tot són crítiques. Els ecologistes celebren que s'hagi incorporat una zona de reserva integral per comparar amb la resta d'espais on sí que es faran immersions. També veuen amb bons ulls l'obligatorietat de l''ecobriefing', l'explicació que el guia haurà de fer amb recomanacions sobre el comportament subaquàtic respectuós i la fragilitat de les comunitats biològiques que s’observen.

Finalment, les dues organitzacions consideren molt important assegurar que tant les velocitats com els itineraris fets pels centres d’immersió i els creuers submarins siguin el mínim d’intrusius en l’espai, i es respectin les velocitats de navegació.

El Departament de Territori i Sostenibilitat va informar fa unes setmanes que la modificació del PRUG pretén augmentar la protecció al medi i al mateix temps oferir una major flexibilitat a l'activitat d'immersió en funció de la demanda. Concretament, es fixarà un màxim anual d'immersions i un màxim d'operacions simultànies per cada zona d'immersió, eliminant-se així els màxims diaris que estableix l'actual PRUG per zona i pel global de la reserva. El nombre màxim d'immersions es revisarà periòdicament en funció de l'impacte ambiental d'aquesta activitat. A efectes pràctics significa que quedarà controlat igualment l'impacte acumulat que el busseig té als ecosistemes marins amb el total d'immersions a l'any però es podrà satisfer també els dies en què hi hagi una major demanda. Aquest sistema de gestió adaptatiu és fruit dels 8 anys d'aplicació de la normativa que s'ha vist que era massa rígida.