El Trueta atén uns 350 casos de sèpsies greus a l’any

El centre aplica un protocol específic per evitar l'empitjorament del pacient

L’Hospital Josep Trueta de Girona atén cada any uns 350 casos de sèpsies greus -es dóna quan es complica un procés infecciós generalitzat i on hi ha un risc vital- amb un protocol específic per evitar que l’estat de salut del pacient empitjori. Aquesta afectació representa una mortalitat superior al 20% dels casos i pot arribar a ser entre un 30% i un 60% quan evoluciona cap a un soc sèptic i una disfunció multiorgànica. Tot i que la seva incidència va en augment i que les taxes d’hospitalització han sobrepassat les de patologies com ara l’infart agut de miocardi, el seu pronòstic millora de forma important si es fa una detecció precoç i un inici de tractament immediat.

És per això que el servei d’Urgències d’aquest hospital aplica des de fa cinc anys un protocol propi amb recomanacions assistencials. A finals de l’any passat, a més, es va adaptar al Codi sèpsia que el Departament de Salut ha desplegat a tot Catalunya.

Amb aquest protocol, s’ha evidenciat que el pronòstic dels pacients amb sèpsia greu millora de forma important si se’n fa una detecció precoç i s’inicia immediatament el tractament. La sèpsia greu és l’evolució complicada d’un procés infecciós generalitzat, que representa un risc vital per a la persona i que presenta una mortalitat superior al 20%. Aquest índex pot arribar a ser d’entre un 30% i un 60% quan l’afectació evoluciona a xoc sèptic i disfunció multiorgànica.

Per això, el Servei d’Urgències de l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona aplica des de fa cinc anys un protocol propi amb recomanacions assistencials que, a finals de l’any passat, es va adaptar per al Codi sèpsia que el Departament de Salut ha desplegat a tot Catalunya. Gràcies a aquest protocol, s’ha vist que el pronòstic de pacients amb sèpsia greu millora de forma important si se’n fa una detecció precoç i s’inicia immediatament el tractament.

L’actuació urgent es basa en l’aplicació precoç d’antibiòtic en el marge d’una hora, l’obtenció de cultius per al control del focus d’infecció i la consecució de l’estabilitat hemodinàmica dels pacients en les primeres sis hores de tractament. Si en el transcurs d’aquest temps els pacients requereixen medicació vasoactiva o tractaments com ara ventilació mecànica o substitució renal han d’ingressar de forma immediata a l’UCI.

El protocol d’actuació del Trueta també preveu la formació de tot l’equip assistencial d’Urgències, UCI, Pediatria i de totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques implicades, per tal de detectar de manera precoç els pacients amb sèpsia i poder actuar segons marca el protocol.

Urgències i UCI tenen un alt nivell resolutiu

En els darrers cinc anys l’Hospital ha atès 1.790 malalts de sèpsia, dels quals només un 3% eren nens. El 80% del total han estat pacients d’entre 40 i 85 anys, principalment homes (60,2), i un 40% dels casos han acabat ingressant a l’UCI. La resta es tracten al Servei d’Urgències i es deriven posteriorment a la planta d’hospitalització. La major part dels casos de sèpsia es produeixen entre gener i març, coincidint amb l’època de grip. Actualment, la mortalitat dels pacients crítics amb sèpsia que ingressen a l’UCI és del 28%, mentre que fa cinc anys era al voltant del 35%.

La sèpsia és una afecció molt greu que pot produir una disfunció dels òrgans, que es lesionen i que poden acabar provocant un fracàs multiorgànic. La taxa de mortalitat supera el 20% dels casos. Es tracta, doncs, d’una patologia de risc vital com l’infart o l’ictus, però que actualment a Catalunya provoca més morts que aquestes dues patologies juntes. Al Trueta, el Codi sèpsia és el quart codi en volum d’ingressos, essent el primer el politrauma, seguit dels codis ictus i IAM (infart agut de miocardi).

Dia Mundial per donar a conèixer els símptomes i actuar ràpid

El Trueta ha donat a conèixer aquestes dades amb motiu del Dia Mundial de la Sèpsia aquest dimarts. Aquesta jornada serveix per conscienciar els pacients de la importància de conèixer aquesta malaltia i els seus símptomes i, al mateix temps, d’ampliar entre el col·lectiu sanitari la formació específica en aquesta patologia que, en l’última dècada, ha augmentat notablement. Moltes vegades la sèpsia es detecta massa tard, ja que els símptomes com ara la febre, l’augment del ritme cardíac o la freqüència respiratòria augmentada són poc específics.

No obstant això, els experts confien que la seva incidència es pot arribar a reduir mundialment en un 20% en el termini de quatre anys, mitjançant la promoció de pràctiques de bona higiene general, el rentat de mans, les millores en la sanitat i a través de programes de vacunació entre la població de més risc.

La implantació del Codi sèpsia greu

A finals de l’any passat el Departament de Salut va iniciar el desplegament i la implantació del Codi sèpsia greu, amb l’entrada en vigor de la instrucció que el regulava.

Aquesta estableix el model d’atenció i la coordinació entre els diferents nivells i dispositius per a l'atenció a pacients adults o pediàtrics amb sèpsia greu mitjançant un nou codi d’emergències. A partir d’aquest codi, l'ordenació, l'activació i la coordinació de tots els recursos necessaris permeten millorar la detecció i l'inici del tractament precoç, així com revertir la progressió de la disfunció multiorgànica generada per l’evolució de les infeccions que es presenten com a sèpsia greu.

Aquest codi també es pot activar a nivell d’un hospital de proximitat (comarcal), que amb la instauració ràpida del tractament antibiòtic i del control hemodinàmic fa que molts casos es puguin resoldre en el mateix centre sense haver de derivar-los a un hospital amb unitat de crítics.