Clou el Servei d'Intergració en Família Extensa a la Selva

S'han organtizat 16 trobades en gairebé un any

El Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE) del Consell Comarcal de la Selva ha organitzat recentment una festa de clausura del Grup de Suport a Acollidors de Blanes. Aquest servei, que s’ha dut a terme a Blanes del mes de novembre del 2015 al mes de juny del 2016, ha tingut un total de 16 trobades quinzenals de dues hores i hi han participat una mitjana de 12 persones a cada sessió.

En la darrera sessió del Grup de Suport a Acollidors es va organitzar una dinàmica en què els infants i els acollidors van seguir un conte per tal de trasplantar una planta amb èxit i fer-la créixer en un nou entorn amb l’ajuda de tots els membres de la família. Després es va tancar el grup amb un piscolabis. La sessió va ser organitzada pel treballador social i la psicòloga del SIFE i hi van participar el coordinador dels serveis especialitzats de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de la Selva i els acollidors assistents al grup dels municipis de Blanes i Lloret de Mar.

El Grup de Suport d’acollidors de Blanes s’ha creat amb l’objectiu d’acompanyar en el procés d’acolliment les persones acollidores no professionals i dels infants i adolescents que tenen al seu càrrec i millorar-los la qualitat de vida.

El conseller de Benestar Social, Pere Garriga, ha destacat: “Es tracta d’un recurs que promou el suport emocional i la relació entre persones acollidores que comparteixen situacions semblants, per tal que sentin que tenen suport en el procés d’acolliment dels infants o adolescents membres de la seva família extensa i que es troben tutelats per la Generalitat de Catalunya.”

Els participants es van mostrar satisfets per haver format part d’aquesta iniciativa i van manifestar la seva voluntat de continuar-hi participant el proper curs. Aquesta activitat va néixer el curs 2014-2015 i està previst continuar-la el curs vinent per tal de seguir donant suport als acolliments de la comarca de la Selva.

El SIFE s’emmarca dins el projecte “La meva família m’acull” que és una part del programa de suport a les famílies amb infants i adolescents en situació de risc de desemparament que duu a terme la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència de la Generalitat de Catalunya. El SIFE de la Selva és un equip especialitzat en acolliment amb família extensa per tal de promocionar aquest acolliment i millorar el benestar dels infants i adolescents acollits i el dels seus acollidors.