Els programes de detecció precoç de càncer permeten diagnosticar 188 casos a Girona el 2015

Prop de 50.000 gironins se sotmeten als cribratges per detectar càncers de còlon i de mama

Els programes de detecció precoç de càncer han permès diagnosticar fins a 188 casos de noves malalties a la regió sanitària de Girona durant el 2015. D'aquests, 170 són càncers de mama i 18 de còlon.

Aquest projecte consisteix en fer proves preventives a població entre 50 i 69 anys per detectar, a través del cribratges, petits tumors que encara no provoquen cap símptoma. En el programa de detecció precoç del càncer de mama s'han convidat 47.833 dones, de les quals 33.068 han accedit a fer-se la mamografia.

En el cas del programa per detectar el càncer de còlon en una fase inicial, el Departament de Salut ha convidat 44.426 persones, de les quals 16.472 s'han fet les proves. En total, doncs, 49.540 pacients han format part del programa.

Ampliació:

El càncer de mama és el més freqüent entre les dones i el seu risc augmenta amb l'edat: la majoria de casos es registren per sobre dels 50 anys d'edat. Per això, el programa per detectar aquesta malaltia es concentra entre la població de 50 i 69 anys i consisteix en fer una mamografia cada dos anys per poder detectar petits tumors que serien invisibles amb d'altres proves o que no són palpables.

L'any passat es va convidar a participar al programa un total de 47.833 dones, de les quals 33.068 van acceptar. El cribratge permet reduir la mortalitat en aquests càncers entre un 25% i un 35%. Gràcies a aquest programa, s'han detectat 170 casos al llarg del 2015. D'aquests, en 47 casos detectats, la pacient era la primera vegada que s'apuntava al programa.

Pel que fa al càncer de còlon, el programa va començar el 2013 pel Baix Empordà i des de finals de 2015 ja es fa a tota la regió sanitària. Cada any es diagnostiquen més de 4.000 casos nous de càncer de còlon i recte a Catalunya, fet que ha situat aquesta malaltia com la segona causa de mort per càncer al país.

En aquest cas, les proves es fan a través d'unes analítiques per detectar presència de sang a la femta i s'hi sotmeten tant homes com dones d'entre 50 i 69 anys. Durant el 2015, es va convidar a participar en aquest programa un total de 44.426 persones, de les quals van acceptar fer-les les analítiques un 37% (16.472). Gràcies al programa, es van diagnosticar 18 casos.