La desocupació cau a Girona de 1.600 persones el segon trimestre i situa la taxa d'atur en el 16,95%

Es recula a xifres del tercer trimestre del 2010

La desocupació a Girona s'ha situat el segon trimestre en 63.800 persones, cosa que suposa 1.600 persones menys que el primer trimestre i ha deixat la taxa d'atur en el 16,95%, un percentatge que no es veia a Girona des del tercer trimestre del 2010 (15,04%), segons l'Enquesta de Població Activa (EPA).

En xifres absolutes, per trobar un atur de 63.800 persones també cal recular fins el tercer trimestre del 2010. En l'últim any a Girona l'atur s'ha reduït de 9.900 persones, el 13,43% menys. En el mateix període, s'han creat 4.100 nous llocs de treball, l'1,33% més en relació amb el primer trimestre. Amb aquestes xifres, en l'últim any s'han creat 2.500 llocs de treball.

Per sectors d'activitat, a les comarques gironines el creixement de l'ocupació de la construcció i els serveis han estat els sectors que han impulsat a l'alça l'ocupació. En concret, la construcció ha vist incrementar el nombre de llocs de treball en el 23,89% (3,24% en últim any), seguit del sector serveis amb un augment del 3,24% (-0,46% en l'últim any). Per contra, a Girona, els sectors que han reculat en ocupació han estat la indústria, on els llocs de treball en el trimestre es redueixen en un 7,09% (amb un augment en l'últim any del 2,5%) i l'agricultura amb una caiguda del 20,39% en termes trimestrals i un creixement del 15,49% en l'últim any.