Renoven els 26 monitors del Servei de Nefrologia de l’Hospital de Figueres

Ha tingut un cost de més de 500.000 euros

L’Hospital de Figueres ha renovat i actualitzat els 26 monitors del Servei de Nefrologia. La modernització permet que a partir d’ara tots els pacients podran ser tractats amb la tècnica més capdavantera de diàlisi que hi ha a Catalunya, l’hemodiafiltració – que combina diàlisi amb filtració- i que és més confortable, amb menys complicacions i major supervivència pels pacients.

Al mateix temps, també s’ha millorat la planta de tractament d’aigües que permet obtenir un líquid de diàlisi ultrapur, desinfectat mitjançant calor i no químicament, tal i com es feia anteriorment. Les renovacions han tingut un cost de més de 500.0000 euros. El Servei de Nefrologia de l’Hospital de Figueres es va posar en marxa el 1976. A l’Alt Empordà hi ha 64 pacients que fan hemodiàlisi, 12 fan diàlisi peritoneal i 112 persones són portadores d’un ronyó trasplantat. L’any passat, a l’Hospital de Figueres es van dur a terme més de 10.000 sessions d’hemodiàlisi i més de 3.000 de diàlisi peritoneal, una tècnica que realitza al domicili de cada pacient.

La modernització dels monitors del Servei de Nefrologia que s’ha dut a terme permet oferir a més pacients tècniques capdavanteres com l’hemodiafiltració. És un tractament que acostuma a ser més ben tolerat, és més confortable, amb menys complicacions i amb major supervivència. A part del canvi dels monitors, també s’ha millorat la planta de tractaments d’aigües que permet obtenir un líquid de diàlisi ultrapur per poder-lo infondre en el pacient quan se li practica el tractament. La nova planta desinfecta l’aigua amb calor i de manera automàtica, en comptes de fer-ho químicament i de forma manual, un procediment que significa major seguretat per al pacient.