Tossa de Mar impulsarà una consulta popular per saber si els veïns volen un port

També es construiria un hotel de 5 estrelles, 4 habitatges i tots els accessos, incloent un túnel

L’Ajuntament de Tossa té intenció d’iniciar en el proper plenari els tràmits per a portar a terme una consulta popular entre els veïns per saber si volen que es construeixi o no un port a la població.

El que es farà en el proper ple és aprovar una declaració institucional perquè els veïns expressin mitjançant consulta popular la seva opinió sobre la tramitació de la modificació del POUM per possibilitar la construcció d'un port als sectors d’Es Cars i Vinya d’en Puig. No es modificarà res urbanísticament, ni es tramitarà cap port. Només s'acorda demanar l'opinió als veïns sobre un tema que suposaria un canvi radical al municipi.

Posteriorment, en el termini màxim de 90 dies, es redactarà el decret de convocatòria que determinarà la pregunta, la data de votació, la composició de les meses, etc. El pronunciament que en resulti es considerarà l’expressió majoritària de la voluntat popular sempre i quan la participació en el procés superi un percentatge mínim que es fixarà en el decret de convocatòria.

L’alcaldessa Gisela Saladich ha ofert a l'oposició crear una comissió de treball per consensuar el contingut del procés, les seves formalitats, data, pregunta, comissió de seguiment del procés, etc.

Cal recordar que l'Ajuntament, en data 14 de març de 2012, ja va signar un conveni urbanístic amb les mercantils STAR ASSETES SL i FEANDA2 SL, per tal de dotar d’una infraestructura portuària al municipi. En el conveni es recollia el compromís de sotmetre la proposta al parer del conjunt dels vilatans, mitjançant la celebració d’una consulta popular i només en el cas que el resultat de la consulta fos favorable al projecte, l’Ajuntament procediria a promoure els instruments de planejament necessaris, així com a efectuar les gestions pertinents amb les administracions en funció de les seves competències i potestats, als efectes d’aconseguir els corresponents informes i autoritzacions pertinents, i, si és procedent, modificar els instruments d’ordenació actualment vigents.

El conveni concretava les següents actuacions:

-Construcció d’un port esportiu darrera d’Es Codolar de 33.046 m2 de superfície amb 396 amarres, magatzems, locals comercials i aparcament per a 400 vehicles.
-Construcció d’un hotel de 5 estrelles situat a l’antic camí de Lloret (sector Ses Alzines) amb una edificabilitat de 8.000 m2 de sostre a desenvolupar preferentment en planta baixa.
-Construcció de quatre xalets de luxe amb un sostre de 6.000 m2.

A més, la construcció del port, comportarà l’execució d’un túnel que connectaria el nucli urbà de Tossa amb el port, d’acord amb el projecte que en el seu dia va redactar la Diputació de Girona.

Segons el conveni, els promotors també es faran càrrec del condicionament del camí de ronda i del camí ral; de la instal·lació dels serveis bàsics a la zona (aigua, electricitat, gas, telefonia, etc.) tant a la zona d’aprofitament privat com al port esportiu; de la cessió de les zones verdes a l’Ajuntament; i també es comprometen a col·laborar amb l’Ajuntament en l’execució de projectes d’interés general.

L’alcaldessa Gisela Saladich considera que “la proposta és d’un especial interès pel municipi, ja que implicarà un canvi substancial en el desenvolupament turístic de la localitat”.

Tot i això, Saladich vol deixar clar que “un projecte d’aquesta magnitud ha d’estar consensuat al màxim possible amb la ciutadania. Per això, impulsarem una consulta popular per conèixer l’opinió dels veïns”.

Una idea antiga

La idea de contruir un port a Tossa no és nova. CiU va impulsar-la l’any 2002 amb la redacció dels estudis previs, però la proposta no va quallar. Ara, un grup d’inversors ha tornat a posar sobre la taula la proposta i Saladich afirma que se sent amb la suficient força moral per plantejar el tema als ciutadans de Tossa. “Fa anys no es va plantejar el tema del port amb suficient claredat. És una decisió prou important pel futur de Tossa com per necessitar d’un debat serè i un consens majoritari. Serà el poble qui decidirà com vol el futur”, conclou.