Vila sosté que han revertit la concessió de subvencions a la Diputació

El president assegura que ara el 70% es donen amb concurs públic

El president de la Diputació de Girona, Pere Vila, ha assegurat que l'equip de govern ha "revertit" el funcionament en la concessió de subvencions i que, actualment, el 70% s'atorguen a través de concurs públic.

Segons Vila, anys enrere el percentatge era exactament el contrari: el 30% mitjançant convocatòria pública i set de cada deu es concedien directament.

El president ha detallat que l'equip de govern compta amb un total de 3,6 MEUR per fer front a necessitats urgents d'ajuntaments i entitats i, també, per cobrir subvencions vinculades a convenis. Pere Vila assegura "no entendre" les crítiques de partits com la CUP amb aquesta manera de fer. "No és que actuem amb nocturnitat i traïdoria o que sigui un túnel negre, són diners que es destinen a cobrir necessitats urgents", ha afegit el president.

Ampliació:

L'equip de govern de la Diputació de Girona ha fet balanç del primer any de mandat. Pere Vila ha recordat que el govern de CiU ve d'una darrera legislatura convulsa i van arribar al poder amb la intenció de revertir algunes tendències i treballar amb la màxima transparència. En aquest sentit, ha explicat que un dels canvis fets en els darrers anys està relacionat amb la manera com la Diputació de Girona concedeix subvencions. En aquest sentit, ha assegurat que han girat totalment els percentatges dels ajuts que atorguen a través de concurs públic (actualment un 70%) i les que es concedeixen de forma directa (que han passat del 70% d'anys anteriors l 30% actual).

De totes maneres, Vila ha assegurat que "no entén" les crítiques cap a aquests 3,6 MEUR (el 3,5% del pressupost ordinari, ressalta) que concedeixen sense concurs públic. "Sembla que les ajudes que dóna el president són tabú, o fetes amb nocturnitat i traïdoria o que són un túnel negre que ningú sap què trobar-hi, quan no és així", ha afirmat. Segons detalla, "totes les reunions estan a l'agenda pública del president", així com tots els convenis amb els ajuntaments. "Són per cobrir necessitats urgents i, sincerament, no entenc la crítica perquè jo ho faig amb molt de gust", ha apuntat Vila que repta a demostrar que l'equip de govern és "sectari" a l'hora de concedir ajudes.

En la mateixa línia, el vicepresident Miquel Noguer ha assegurat que l'equip de govern concedeix qualsevol tipus de subvenció respectant "absolutament" la legalitat i que aquests diners no deixen de ser "un coixí" que tenen per donar resposta amb més rapides a necessitats urgents de "tots" els ajuntaments, tinguin el color que tinguin.

Vila ha ressaltat la feina que durant el primer any han fet per reforçar el suport als ajuntaments. També ha fet autocrítica i ha exposat que han detectat certes "mancances" que volen solucionar al llarg del mandat. "Mancances en algunes àrees, de clima laboral, de posa en l'escena pública, d'informacions que apareixen esbiaixades", ha concretat el president.

El president de la Diputació de Girona ha assegurat que l'oposició, especialment la de la CUP, no els molesta sinó que els "enriqueix" i ha ressaltat que, als plens, el 86% dels punts tractats durant el mandat s'han aprovat o bé per unanimitat o amb l'abstenció d'un sol grup de l'oposició.

Entre els projectes de futur, Vila ha recordat que l'equip de govern s'ha marcat com a objectiu desencallar la remodelació de la Casa de Cultura de Girona. El novmbre, el mateix president anunciava que els pressupostos d'aquest any incloïen una partida per "redimensionar" el projecte inicial, que preveia destinar 34 MEUR a reformar aquest edifici del segle XVIII. La previsió inicial era que el projecte estigués redactat a finals del 2016 i les obres comencessin el 2017. "Redimensionar el projecte no és tan senzill i la reforma integral s'endarrerirà", ha exposat el president que afegeix que esperen poder atacar les obres durant aquest mandat i que es facin per fases, sense aturar l'activitat de la Casa Cultura.

Pla estratègic, a finals d'any

El president de la Diputació de Girona, Pere Vila, ha fet el balanç acompanyat dels tres vicepresidents de la institució, Miquel Noguer, Fermí Santamaria i Albert Piñeira. L'acte ha comptat amb l'assistència de diputats de tots els grups polítics presents a la Diputació.

L'equip de govern ha desgranat les principals línies d'actuació de cada una de les àrees de la Diputació, així com del seus organismes autònoms i ens associats. Han destacat l'increment del pressupost destinat a donar suport a ajuntaments i consells comarcals. Segons ha detallat Piñeira, hi destinen aquest 2016 16,9 milions més que l'any passat. Aquest augment s'explica principalment per un increment d'1,3 milions d'euros del Fons de Cooperació i de 500.000 euros de l'aportació als consells comarcals. A més, enguany s'ha aprovat un pla d'assistència financera que destinarà 15,1 milions d'euros a liquidar les necessitats financeres d'ajuntaments i consells comarcals derivades d'imports pendents de pagament a compte de la Generalitat de Catalunya.

En relació a la transparència, han ressaltat que l'ONG Transparència Internacional ha atorgat a la Diputació de Girona una puntuació de 92,5 sobre 100 en matèria de transparència. Pere Vila també ha remarcat que han fet una enquesta als treballadors de la Diputació i dels organismes que en depenen per conèixer el seu grau de satisfacció i el coneixement que tenen de la institució.

A finals d'any, l'equip de govern presentarà un pla estratègic que recollirà la tasca feta fins ara i s'explicaran els objectius que es volen assolir en el futur.