El centre d'acollida de menors tutelats de Salt tindrà un màxim de 10 places el 2018

Serà el primer en adoptar el canvi de model abans de dos anys

El Govern vol canviar el model d'acollida de centres de menors tutelats per evitar la massificació actual i farà que, a partir del 2018, els centres només puguin acollir com a màxim 10 infants. Segons la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, aquests tipus de centres residencials "han de canviar". "Els centres estan saturats, al límit, hem de descongestionar-los", ha reblat.

Per fer-ho, s'esponjaran els centres per a què tinguin com a màxim 10 places, repartint els menors en d'altres equipaments, com pisos tutelats, i en alguns casos obrint-ne de nous. La prova pilot d'aquest nou model es farà abans de dos anys amb el centre de menors de Salt (Gironès), on ara viuen 30 infants. La consellera ha fet aquest anunci aquest dijous a Barcelona, durant la presentació de l'estudi "El benestar subjectiu dels adolescents tutelats a Catalunya". Al març d'enguany, hi havia a Catalunya 6.936 menors tutelats a Catalunya.

Segons Dolors Bassa, es tracta d'aplicar a Catalunya el model de països com Noruega i Suècia per donar un "suport a l'acolliment" i que als centres hi hagi un nombre més reduït de menors. "La saturació actual implica que no pots posar l'infant al centre de l'atenció sinó que ara s'atenen els infants segons els recursos, i això no pot ser", ha afirmat.

L'objectiu és fer el canvi de model a partir del gener del 2018 i durant aquest temps impulsar "un gran debat" de com s'ha de fer. "No podem dir el número de centres que s'obriran, però fem un procés d'ara fins al 2018 per regular-los un a un", ha explicat. Un procés que es farà de forma "gradual i distribuït pel territori", segons ha afegit Ricard Calvo, director general d'Infància i Adolescència.

Salt, el primer

El centre de menors de Salt serà el primer en reconvertir-se al nou model de gestió. Actualment, el centre acull 30 menors i, segons la consellera, es "reconvertirà" amb pisos a l'entorn que acullin un màxim de 10 infants, deixant el centre com a referència.

Benestar subjectiu dels menors tutelats

La consellera ha fet aquest anunci durant la presentació de l'informe 'El benestar subjectiu dels adolescents tutelats a Catalunya'. Es tracta d'uns dels primers estudis publicats a nivell internacional que analitza el benestar subjectiu dels adolescents tutelats d'entre 12 i 14 anys. L'informe conclou que els adolescents acollits en família extensa i aliena mostren uns valors de benestar subjectiu més propers als de la població general de la mateixa edat. En canvi, els que estan acollits en centres residencials és significativament més baix. Per tant, l'estudi recomana potenciar encara més els acolliments familiars, tat en l'entorn més proper dels propis familiars com en famílies alienes.

També destaca que les noies que estan en centres residencials presenten un benestar subjectiu més baix que els nois, la qual cosa no es dóna en els acolliments familiars. A més, la meitat dels adolescents acollits en centres residencials no estan contents de viure-hi.

L'informe també recomana revisar l'atenció residencial i les condicions de vida materials i relacionals dels adolescents que hi estan acollits, així com posar l'escola en el centre de vida dels menors tutelats.