Arrenquen les jornades de treball de la Taula Empresarial i Industrial de Breda

Un dels temes tractats és el concepte de fàbrica intel·ligent

Breda va acollir la primera jornada de treball de la Taula Empresarial i Industrial de Breda, el passat dijous 2 de juny. Aquesta Taula neix com a espai d'interlocució i de treball amb les empreses i l'administració per abordar els diferents reptes de l'activitat empresarial i industrial.

El conseller d’Empresa, Pere Mas, ha explicat: “En els últims anys s'està generant un canvi de model econòmic general i global a tots els sectors, detectant nous models de creixement basats en l'economia del coneixement, l'economia verda i noves propostes productives i d'organització. Conegut com a Indústria 4.0, aquest model aposta pel concepte de la fàbrica intel•ligent, caracteritzada per la interconnexió de màquines i sistemes de producció i distribució.” Per aquest motiu, tal com ha assenyalat Mas: “S'obre aquest nou espai de treball a totes les empreses, especialment a les del sector industrial.”

La jornada va iniciar-se amb una presentació del projecte a càrrec del conseller comarcal d’Empresa, Pere Mas, i del regidor de Promoció Econòmica de Breda, Sam Torres. A continuació es varen donar a conèixer les conclusions de la Diagnosi de la Competitivitat Empresarial i Industrial elaborada pel Consell Comarcal de la Selva i una taula de treball del sector. D'aquest exercici en va sortir el Pla d'acció per a aquest 2016. L’exposició va anar a càrrec del tècnic de Programa de millora de la competitivitat industrial Marc de Jaime.

El Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda promouen la La Taula Industrial i Empresarial de Breda, arran del Pla de Millora de la Competitivitat engegat l'any 2015. L'objectiu del Pla és generar una sèrie de serveis i propostes de valor per permetre una especialització i millora del teixit industrial sobre les bases d'un creixement econòmic sostenible, tant de la població com del territori.