Els aturats majors de 45 anys amb més de 4 anys sense feina, el col·lectiu més difícil d'inserir

Càritas Girona diu que les administracions li deuen 300.000 euros de subvencions endarrerides

Càritas Diocesana de Girona ha alertat que hi ha un grup d'aturats de llarga durada que tenen més problemes per reinserir-se al mercat laboral. Són els majors de 45 anys i que fa més de quatre anys que són a l'atur.

La gerent de l'empresa d'inserció Ecosol, Anna Güell, ha explicat que, sovint, l'únic solució és allargar-los l'estada a Ecosol fins a la jubilació perquè no hi ha opcions de trobar-los una altra ocupació.

L'entitat ha atès, durant el 2015, 1.792 persones i una de cada tres ha trobat feina. Durant la presentació de la memòria, Güell també ha explicat que les administracions s'endarrereixen en el pagament de subvencions i calcula que actualment els hi deuen 300.000 euros. "Tenim sort de tenir el suport d'una organització gran com és Càritas, aquest mes hem hagut de demanar ajuda per pagar nòmines per problemes de liquiditat", ha explicat.

Ampliació:

Càritas Girona va atendre l'any passat 1.792 persones que buscaven feina, un 33% més que durant el 2014. Després d'un procés d'orientació i acompanyament, van aconseguir que un de cada tres acabessin amb un contracte laboral, essencialment al sector serveis. La gerent de l'empresa d'inserció Ecosol, Anna Güell, ha explicat que el problema és que els contractes són bastant precaris, temporals i amb un salari baix.

Això provoca que es consolidi la figura del treballador pobre que, tot i trobar diverses ocupacions al llarg de l'any, no cobra prou per cobrir totes les necessitats d'alimentació, familiars, d'habitatge o energètiques. Güell ha explicat que, de mitjana, els contractes són de 81 dies i el sou és d'uns 700 euros, lleugerament per sobre del salari mínim interprofessional.

La situació empitjora per als aturats de llarga durada i, sobretot, si tenen més de 50 anys. Segons recull la memòria laboral de Càritas Diocesana, el 28% de les persones ateses tenen més de 45 anys i, a més, sis de cada deu fa més de 2 anys que treballen. "Tenim persones que fins i tot fa més de 4 anys que no treballen, aquestes són les persones que tenen un nivell d'ocupabilitat molt baix i són els que acabem inserint a través de l'empresa Ecosol", ha explicat. Alguns, fins i tot, es jubilen en aquesta empresa perquè no hi ha opcions de trobar una altra ocupació.

Dels atesos per Càritas Diocesana, el 35% no tenen cap tipus d'ingrés, el 19% treballa, el 24% cobren alguns prestació social i el 22% reben ajuts d'urgència i subsistència. 5 de cada10 han participat en projectes d'orientació sociolaboral i 8 de cada 10 han aconseguit millorar la seva ocupabilitat.

En relació a la tipologia de feina aconseguida, 8 de cada 10 s'han incorporat al sector serveis, 8 de cada deu amb contractes temporals que no arriben als tres mesos i 3 de cada 10 en feines amb jornades parcials.

300.000 de deute

Càritas Diocesana ha exposat que els endarreriments per cobrar les subvencions de les administracions provoquen problemes en el dia a dia, com ara que Ecosol hagi de recórrer a fons de l'entitat per poder pagar les nòmines d'aquest mes. Anna Güell ha explicat que, per exemple, han cobrat el gruix dels ajuts dels programes destinats a joves però no d'altres i això obliga a traçar estratègies per atendre també els altres grups de persones que necessiten suport. En total, calcula que actualment les administracions els hi deuen 300.000 euros, quan el seu pressupost total és d'1,3 MEUR.