La Generalitat traspassa dues carreteres de l'Alt Empordà a la Diputació de Girona

Es tracta de la GI-510z i GI-511z, que donen continuïtat a la xarxa de carreteres de l'ens

El Govern ha aprovat traspassar a la Diputació de Girona les carreteres GI-510z i GI-511z, de titularitat de la Generalitat. Aquest canvi, que es formalitzarà a través d'un conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i la diputació gironina, permetrà donar continuïtat a la xarxa local de carreteres del municipi de Terrades (Alt Empordà).

Les carreteres GI-510z i GI-511z connecten i donen continuïtat a la xarxa de carreteres de la Diputació de Girona. En canvi, no connecten i resten allunyades de la xarxa de carreteres de la Generalitat.

Per aquest motiu i per a una adequada gestió de les xarxes viàries de les quals són titulars les dues administracions, el Govern considera necessari i oportú que la Diputació de Girona assumeixi la plena titularitat d'aquestes dues carreteres.