Dotze famílies que ocupen el bloc Salt aconsegueixen lloguers socials

Dues més no han pogut aconseguir el mateix tracte

La Generalitat i l'Ajuntament de Salt han treballat colze a colze per buscar una solució per a les famílies que ocupen el bloc Salt. D'ençà que el jutjat va ordenar-ne el desallotjament, el Govern va mitjançar per evitar que la gent quedés desemparada si se la feia fora dels pisos. El jutge va atendre la petició de la Generalitat i va posposar la mesura, donant de temps a les famílies fins aquest dimecres 20 d'abril per abandonar l'edifici de manera voluntària.

Aquestes setmanes de marge han permès al Govern estudiar la situació en què es troba cadascuna de les catorze famílies que s'estan al bloc ocupat. En total, 21 adults i 25 nens. A través de la Mesa d'emergència, que depèn d'Habitatge, i conjuntament amb l'Ajuntament de Salt, la Generalitat ha analitzat si les famílies complien els requisits per poder-les reallotjar en un pis de lloguer social.

Ara, el Departament de Governació ha atorgat lloguers socials a dotze de les famílies. Totes elles es troben en situació d'emergència i, si se les fes fora del bloc, no tindrien a on anar. Aquest matí, personal d'Habitatge s'ha reunit amb elles a l'ajuntament de Salt, els ha lliurat els contractes i les claus dels pisos i les ha acompanyades a veure els habitatges.

Entre 4,37 i 161 euros

En total, són onze pisos (perquè dues de les famílies han demanat compartir-ne un). Nou es troben a Salt mateix, i els altres dos, a Girona. A l'hora de fixar els preus dels lloguers, la Generalitat ho ha fet en base als barems de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar emergències en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Segons fixa la llei, en cap cas els preus superen el 18% dels ingressos mensuals que tenen les famílies (i en alguns casos, aquest percentatge baixa fins al 10 o el 12%). La majoria dels lloguers que s'han atorgat es troben entre els 30 i els 40 euros. El més baix s'ha fixat en 4,37 euros. I el més alt, en 161. De tots els contractes que la Generalitat ha lliurat a les famílies del bloc Salt, només n'hi ha tres on el lloguer supera els 100 euros mensuals.

Després de veure els pisos, ara només queda que les famílies decideixin signar els contractes perquè els lloguers socials siguin un fet i ja es puguin traslladar a viure als habitatges. Cada lloguer és per dos anys prorrogables i, en el moment d'entrar als pisos, les famílies només hauran de fer-se càrrec de l'alta dels subministraments (llum, gas i aigua).

Cap d'elles havia demanat ajuda a la mesa

Tot i que la majoria de les famílies que viuen al bloc Salt es troben en situació d'emergència, cap d'elles havia demanat ajuda a la mesa perquè se n'estudiés el cas. És a dir, que a través de l'autoanomenada PAH Girona-Salt van escollir l'opció d'anar a ocupar directament l'edifici del carrer Doctor Castany. Aquesta és la segona ocupació que pateix el bloc, en mans de la Sareb, per part de la plataforma.

A més dels lloguers socials a aquestes famílies, la Generalitat també n'ha atorgat cinc més aquest dimarts. Tots ells, a famílies de Salt que havien demanat ajuda a la Mesa d'emergència.