Urbanisme ajorna la decisió sobre l'hotel a cala Morisca

La comissió es vol assegurar que no es cometen irregularitats

Urbanisme ha ajornat la decisió sobre l'hotel a cala Morisca, a Tossa de Mar (Selva), per assegurar que no es cometen irregularitats.

La comissió vol reunir més documentació abans de pronunciar-se, ja que "seria un error acceptar tal qual la proposta de l'ajuntament per la magnitud del que es proposa”, segons ha afirmat el director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, després de la reunió d'aquest dimecres a Figueres.

Serra ha recordat que l'indret té un alt valor paisatgístic i que la idea de construir-hi un hotel de quatre estrelles ha generat un fort debat al territori. Ecologistes i alguns partits s'hi han oposat frontalment.

D'altra banda, Serra ha anunciat que el Govern treballa en l'elaboració d'un pla director urbanístic per a les explotacions ramaderes davant l'allau de peticions de macrogranges de porcs a l'Eix Transversal.

Ampliació:

Hi ha alguns elements del projecte urbanístic proposat per a cala Morisca que generen dubtes a la comissió, com ara la quantitat de sòl que s’acabaria urbanitzant. El pla proposa acabar la urbanització de dos àmbits parcialment edificats, sense preveure-hi més habitatges però sí un increment de sostre. Es preveu un canvi d’ús de residencial a hoteler per ubicar-hi un resort de 28.267 metres quadrats de superfície.

L’òrgan urbanístic podria votar-hi favorablement sempre que es complissin una sèrie de condicions, segons adverteix. Entre d'altres, la millora de la preservació dels valors paisatgístics i la integració dels edificis en aquest entorn muntanyós i forestal, en comparació al planejament vigent. La proporció de sòl amb aprofitament privat tampoc hauria de superar el que es preveu actualment.

Així, en properes sessions, la comissió d’Urbanisme de Girona haurà de donar llum verda o no a l’avanç de la modificació del Pla d'ordenació urbanística del sector de cala Morisca, primer pas per a la tramitació del projecte. De moment, el ple municipal de Tossa va aprovar el conveni amb els nous propietaris de la finca, que volen construir-hi un hotel de quatre estrelles i una nova zona d'equipaments.

A canvi d’aquestes edificacions, el propietari hauria de cedir sense dret a aprofitament els terrenys de zona verda i vialitat, així com assumir el cost de l'accés al sector i d’una depuradora per al futur hotel i la resta de la urbanització. L'Associació de Naturalistes de Girona creu que la zona s'hauria de mantenir sense urbanitzar, ja que és un dels espais inclosos al Catàleg d'espais d'interès natural i paisatgístic de les comarques gironines.

Resposta coordinada a les macrogranges de porcs

D’altra banda, la comissió ha abordat fins a vuit sol·licituds per ampliar o crear noves explotacions ramaderes a Girona, que en els darrers temps estan aflorant a l’entorn de l’Eix Transversal, també al seu pas per Ponent i la Catalunya Central. Precisament, per tractar de donar una resposta coordinada a totes les peticions, la comissió de Política Territorial va acordar la setmana passada elaborar un pla director urbanístic per a aquestes macrogranges, amb l’acció conjunta dels departaments de Territori i Agricultura.

A propòsit d’això, Serra ha indicat que està havent-hi un canvi de paradigma en el sector. Tradicionalment, hi havia hagut petites explotacions que ara estan virant cap a granges integrades cada cop de majors dimensions. Amb tot, ha demanat que no es qüestioni globalment el sector perquè hi ha professionals que estan duent a terme una molt bona feina.

POUM d’Aiguaviva i Albanyà

La Comissió territorial d’urbanisme de Girona ha emès aquest dimecres l’informe previ al Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) d’Aiguaviva (Gironès), per tal que l’ajuntament el pugui aprovar provisionalment. El vistiplau definitiu al POUM, que substituirà unes normes subsidiàries del 1991, el donarà la mateixa comissió en una propera convocatòria. Pel que fa als desenvolupaments residencials més immediats, es podrien construir 197 habitatges a Can Rabasseda. La comissió considera que aquest sector s’hauria de desenvolupar gradualment, prioritzant la connexió amb el nucli urbà.

El planejament també compta acabar de desenvolupar part dels sectors de Can Garrofa, Can Jeroni i la Rajoleria, que ja estaven classificats per a usos econòmics, i preveu una ampliació de les instal·lacions de la indústria càrnia Nofrisa, situada a prop de l’A-2, així com d'un àmbit d’activitat econòmica a l’est de l’aeroport de Girona, a banda i banda de la línia ferroviària d’alta velocitat.

A més, la comissió ha valorat positivament el POUM d’Albanyà (Alt Empordà). Hi ha certs aspectes que han estat condicionats als informes sectorials i de seguretat en termes de salut, ha dit Serra. En la següent fase, caldrà resoldre-ho per poder donar llum verda definitiva al planejament. El POUM té un potencial de 30 nous habitatges, una xifra “proporcionada” a la realitat i les possibilitats del poble, ha precisat el director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme.

Altres pronunciaments

Així mateix, s’ha deixat sobre la taula la modificació del Pla d’ordenació urbanística relatiu a la variant C-37 d’Olot, a petició del mateix ajuntament, que ha preferit acabar de preparar la documentació perquè la valoració fos positiva. De tota manera, la comissió ho veu amb bons ulls.

També hi ha hagut un pronunciament sobre el projecte d’un aparcament per a caravanes, autocaravanes i remolcs en sòl no urbanitzable a Sant Pere Pescador (Alt Empordà). L’estudi és adequat però les parts més costaneres queden excloses, per tant, caldrà reajustar el pla presentat. Finalment, s’ha aprovat provisionalment el projecte de la subestació elèctrica a Fornells de la Selva (Gironès), que ara s’elevarà a la conselleria per a la seva aprovació definitiva.