Palamós requerirà a bancs i grans tenidors la cessió obligatòria d'habitatges buits

Al municipi hi ha 138 pisos o cases desocupades inscrites al registre de la Generalitat

L’Ajuntament de Palamós requerirà a les entitats bancàries i grans tenidors titulars d’habitatges buits la cessió obligatòria d’aquests immobles a fi de destinar-los al lloguer per a persones amb risc d’exclusió habitacional.

Així ho ha acordat la Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge, basant-se en la nova llei catalana. El consistori portarà al ple de dimarts que ve la proposta en una moció presentada conjuntament per tots els grups municipals.

Actualment, Palamós té 138 pisos o cases desocupades inscrites al registre d’habitatges buits de l’Agència d’Habitatge de Catalunya. La iniciativa arriba després que les peticions de cessions voluntàries realitzades pel consistori no hagin obtingut cap resposta positiva.

La Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge de Palamós està formada per polítics i tècnics municipals, així com per representants d’entitats socials de la vila. La decisió adoptada es basa en nova llei catalana en matèria d’habitatge, que pretén garantir la funció social de la propietat i augmentar el parc de lloguer assequible.

En concret, l’article 7 d’aquesta norma estableix la possibilitat que l’Administració, bé sigui la Generalitat o l’ajuntament, pugui obligar a la cessió d’habitatges buits per tal d’incorporar-los al fons de vivendes de per a polítiques socials.

Un cop aprovada la moció, que ha estat beneïda per tots els grups, s’iniciarà un procediment d’informació prèvia per conèixer les circumstàncies de cada cas. Posteriorment, es requerirà a les entitats bancàries i els grans tenidors titulars dels habitatges que els posin a disposició municipal per ser destinats a persones amb risc d’exclusió habitacional.

El consistori advertirà els propietaris de pisos desocupats i habitatges sense títol habilitant que també poden arribar a un pacte convencional amb l’Ajuntament de Palamós per aportar els immobles al fons municipal d’habitatges de lloguer per a polítiques socials, sense necessitat d’iniciar el procediment de l’article 7 de la llei.

Sempre que es doni, entre altres circumstàncies, l’existència al municipi d’un habitatge buit i d’una unitat familiar en situació de vulnerabilitat, l’Ajuntament de Palamós podrà obligar els titulars dels habitatges en qüestió a cedir-los. Ho faria mitjançant un procediment administratiu contradictori amb indemnització.