Es van crear 35 llocs de treball el 2015 amb el suport de subvencions de la Diputació

La corporació obre la convocatòria per al 2016 per un import global de 200.000 euros

La Diputació de Girona ha fet balanç dels resultats del programa durant el 2015 i ha anunciat l'obertura d'una nova convocatòria aquest any, amb el mateix import global de 200.000 euros per donar, com a màxim, 15.000 euros de subvenció a cada empresa per desenvolupar projectes concrets. Les empreses, innovadores o de base tecnològica, tenen de termini fins al 16 d'abril per presentar propostes.

El diputat de Promoció Econòmica i responsable del Diplab, Josep Antoni Frias, ha destacat que els resultats del 2015 són molt bons, perquè les dotze empreses que van aconseguir finalment subvenció han creat fins a 35 llocs nous de feina. Amb aquestes ajudes, la inversió global induïda a teixit productiu de la demarcació ha estat de 930.611,23 euros. "Quasi un milió d'euros en un moment com l'actual, no està gens malament", ha afirmat Frias.

En total, a la convocatòria del 2015 es van presentar 63 sol·licituds. Les bases estipulen que la subvenció màxima serà de 15.000 euros i que, com a topall, pot representar el 75% del total de la inversió prevista en el projecte. En total, van subvencionar dotze empreses. Sis d'elles eren de Girona, i la resta d'Aiguaviva, Figueres, les Preses, Olot, Riudarenes, Riudellots de la Selva, la Vall d'en Bas i Vilademuls.

Les empreses candidates defensen el seu projecte davant d'una comissió de valoració formada per representants de la Diputació, el Parc Científic i Tecnològic, la Cambra de Comerç, l'AENTEG (Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona) i Start-Up Catalonia. La comissió, a l'hora de valorar els projectes, té en compte especialment la creació de llocs de treball, la internacionalització i el potencial de creixement.

Una de les empreses que van aconseguir ajuda el 2015 va ser Tecnic Industrial Engineers. El seu conseller delegat ha explicat que inicialment tenien previst, amb aquest projecte, crear tres llocs de treball però al final n'han estat el doble. El seu conseller delegat, Manel Moyano, ha explicat que actualment són 21 treballadors en aquesta empresa dedicada a la creació d'enginyeria pròpia per a grans empreses farmacèutiques de la demarcació.

Nova convocatòria amb més caràcter social

La nova convocatòria es va publicar el 22 de març, i el termini de presentació de sol·licituds va del 23 de març al 16 d'abril. La dotació pressupostària és de 200.000 euros, i el màxim per a cada empresa és de 15.000 euros. Així, preveuen subvencionar entre dotze i catorze propostes.

Les activitats subvencionables en el marc del programa són les despeses ocasionades per la creació de nous llocs de treball; les despeses objecte de facturació relacionades amb activitats d’assessorament i acompanyament en els diferents processos vitals per a les empreses en fase de creixement (redacció del pla de màrqueting, pla de creixement, etc.), i les despeses objecte de facturació relacionades amb la innovació, la inversió tecnològica, l’obertura de nous mercats, la internacionalització o l'enfortiment dels equips humans capaços de conduir la nova empresa cap al seu potencial de creixement.

Queden excloses totes les despeses relacionades amb dietes, desplaçaments, allotjament, subministraments, indemnitzacions, lloguers, material fungible i sous dels promotors de l'empresa.

En aquesta convocatòria el procés consta de dues fases, la primera de les quals s'inicia una vegada les empreses han presentat la documentació corresponent, i, un cop aquesta és validada, la comissió avaluadora fa una valoració dels projectes. Els projectes que superen aquesta fase amb una puntuació superior als 35 punts passen a la segona fase, que consisteix a presentar el projecte davant del tribunal.

Frias ha detallat que enguany han incrementat la puntuació del barem per a aquelles empreses que ja vénen generant ocupació i també per a les que tenen intenció de beneficiar algun col·lectiu vulnerable o desfavorit generant llocs de treball.