El Consell Comarcal de la Selva obre la convocatòria d'ajuts de menjador i transport escolar

El Ple també aprova reclamar millores ferroviàries

El Ple del Consell Comarcal de la Selva ha aprovat les bases per a la concessió dels ajuts de menjador escolar i dels de transport escolar i transport col•lectiu, en la sessió que s’ha celebrat aquest dimarts, 15 de març, a la sala d’actes del Consell.

La consellera d’Ensenyament al Consell Comarcal de la Selva, M. Àngela Cuatrecases, ha manifestat: “la voluntat del Consell Comarcal és garantir a tots els nens i nenes el menjador i el transport escolar. Que ningú quedi exclòs per la seva circumstàncies familiars que pugui estar vivint”.

Durant el curs actual, 2015/2016, els ajuts de menjador han arribat a més de 2.000 usuaris. Dels 2.019 ajuts concedits, 530 són per la totalitat del cost del servei. L’import total per a aquest curs és d’1.000.000 d’euros aproximadament, dels quals 900.000 provenen del Departament d’Ensenyament i la resta de fons propis del Consell Comarcal de la Selva. Així mateix, s’han articulat els ajuts de transport escolar que es concedeixen tant per als usuaris dels busos de transport no obligatori com per a aquells que han de desplaçar-se en vehicle particular.


La consellera d’Ensenyament, Maria Àngela Cuatrecases, ha explicat que a l’hora de concedir els ajuts de menjador i de transport es valora molt la realitat econòmica de les famílies basant-se en la declaració de la renda de l’any anterior. Cuatrecasas ha assenyalat: “A més a més, dels ajuts per criteris exclusivament econòmics, el Consell Comarcal de la Selva atorga ajuts extraordinaris al llarg de tot el curs per atendre aquelles situacions sobrevingudes de famílies amb necessitats que així poden accedir al menjador escolar. Molts d’aquests casos s’acaben resolent amb ajuts del 100 %, ja que solen ser situacions complicades que sempre arriben avalades pels informes de serveis socials dels respectius municipis.” La tasca que es duu a terme des del Departament d’Educació conjuntament amb els serveis socials, a través d’aquesta comissió de seguiment dels ajuts de menjador escolar, ha permès detectar una mitjana de 50 nous casos mensuals d’ajuts d’urgència social.

Des de l’inici del curs 2015/2016, el Consell Comarcal de la Selva, a banda de les beques, ha concedit més de 500 ajuts d’urgència social en beques de menjador. La consellera, Cuatrecasas ha anunciat que a partir del 13 de maig les famílies podran presentar les sol•licituds per accedir a les beques de menjador i transport escolar.

En el marc de la campanya de promoció turística del castell de Montsoriu s’han aprovat provisionalment dues noves ordenances que fan referència al preu públic de les entrades i el preu públic per a la venda de productes de marxandatge, que es trobaran en el nou edifici de serveis del castell.

Millora del servei ferroviari


El Ple del Consell ha votat a favor de la moció presentada per la formació Independents per Riells i Viabrea PSC-CP per a la millora del servei ferroviari a l’estació de Riells i Breda. La moció s’ha aprovat per 32 vots a favor i 1 abstenció . En la mateixa moció, s’ha acordat donar suport també a la petició d’augment en la freqüència dels itineraris del servei ferroviari a la resta d’estacions de la comarca que es troben en la mateixa situació com la d’Hostalric i Riudellots de la Selva. Així mateix, s’ha acordat trametre aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, RENFE i ADIF.