CCOO porta al jutjat el conveni d'aliança estratègica entre el Trueta i el Santa Caterina

ICS Girona i IAS sostenen que s'ajusta a la normativa laboral

CCOO presentarà un recurs contenciós-administratiu contra el conveni marc d'aliança estratègica entre l'ICS Girona i l'IAS. Els representants sindicals dels treballadors sostenen que el nou conveni, publicat el dia 2 de febrer, sostenen que les institucions "en cap moment han tingut en compte els agents socials" per portar a terme aquest conveni.

El sindicat considera que alguns articles del conveni vulneren un acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'ICS. "CCOO està en total desacord amb que el propi conveni exclogui al personal estatutari de l'ICS de percebre el complement de continuïtat assistencial i també que obri la porta a una possible mobilitat del personal de gestió i serveis entre centres hospitalaris", apunta el sindicat.

A més, CCOO exposa que el nou conveni també deroga expressament l'anterior aliança estratègica, anomenada 'Projecte CIMS'. Els representants dels treballadors denuncien que les dues institucions van fer una gran "despesa de màrqueting" per promocionar aquest projecte (com ara calendaris, quadres o publicitat) i que ara ja ha quedat obsolet.

Ajustat a la normativa

ICS Girona i IAS asseguren que aquest document actualitza jurídicament el conveni signat entre ja l'any 2006, el primer document que emmarca l'aliança estratègica entre les dues institucions sanitàries i asseguren que preserva la independència d'ambdues institucions.

Com a conveni, ressalten, serà renovable per donar seguretat jurídica a les col·laboracions que es vagin produint. En relació a l'àmbit laboral, asseguren que el nou text no modifica la normativa d'aplicació i afegeix que "la pretensió sindical de retribuir en determinats supòsits més al personal estatutari de l'ICS que es desplaci a l'IAS és una reivindicació salarial que es resoldrà mitjançant la resolució judicial corresponent".

Sobre la mobilitat dels treballadors, sanitaris i no sanitaris, les dues institucions sanitàries exposen que respecten "estrictament" el que fixa la normativa laboral o estatutària.

Finalment, pel que fa a les despeses de màrqueting, ICS i IAS asseguren que simplement s'ha deixat de posar la marca 'Projecte CIMS' a la papereria interna autoimprimible de la institució, ja que els fulls de carta, sobres i altra papereria que s'imprimeix industrialment no s'hi havia incorporat mai.