Els preus baixen tres dècimes al febrer a les comarques de Girona

La caiguda del cost del transport i de l’alimentació deixen l’IPC a taxes negatives a nivell de Catalunya

Els preus han baixat tres dècimes al mes de febrer en relació al gener a les comarques de Girona i han situat la inflació anual en el -0,8%, segons les dades que ha publicat aquest divendres l'Institut d'Estadística espanyol (INE). Els preus han baixat a Catalunya tres dècimes el mes de febrer en relació al gener i han deixat una inflació anual del -0,5%, cinc dècimes per sota del mes anterior. El principal factor que explica la baixada de l’IPC al febrer és la caiguda mensual de sis dècimes dels preus del transport (fins al -4,5% anual), especialment de l’apartat dels carburants. El capítol d’habitatge també ha experimentat una caiguda mensual de l’1,4% i deixa una inflació anual del -5,1%, mentre que els aliments i begudes no alcohòliques cauen quatre dècimes fins a l’1,3% anual.

Al conjunt de l’Estat, els preus han baixat al febrer quatre dècimes en relació al gener i la taxa anual de l’índex de preus de consum (IPC) s’ha situat en el -0,8%. A nivell espanyol, el grup amb més influència en el descens de preus ha estat el transport, que disminueix la seva taxa gairebé tres punts fins al -4,7% a causa, majoritàriament, al fet que aquest mes els preus dels carburants i lubricants han baixat mentre que al febrer de 2015 van pujar. També els aliments i begudes no alcohòliques, amb una variació del 1,3%, vuit dècimes menys que el mes anterior. Destaca en aquesta evolució la pujada dels preus dels llegums i hortalisses fresques, menor que la de l'any passat, i també la baixada dels preus del peix fresc i les fruites fresques, majors que les registrades el 2015.

Tot i la baixada de la taxa anual de l'IPC general, cal destacar la pujada de la taxa del grup de les comunicacions, amb una variació que se situa en el 2,7%, un punt i mig per sobre de la del mes anterior, a conseqüència de l'augment dels preus dels serveis telefònics, davant de l'estabilitat reflectida al febrer de l'any passat. La taxa de variació anual de la inflació subjacent (índex general sense aliments no elaborats ni productes energètics) augmenta una dècima fins al 1,0%, i se situa gairebé dos punts per sobre de la de l'IPC general.

La taxa de l’IPC mensual al febrer s’ha situat en el -0,4%. Entre els grups amb repercussió negativa en l'índex general destaquen l’habitatge, amb una taxa del -1,6%, majoritàriament a causa de la baixada dels preus de l'electricitat. També el transport, amb una variació del -0,7%, que reflecteix el descens dels preus dels carburants i lubricants. El vestit i calçat, amb una taxa del -1,6%, que recull el comportament dels preus al final de la temporada d'hivern. Els aliments i begudes no alcohòliques, que presenta una variació del -0,5% i on destaca la disminució dels preus del peix fresc i les fruites fresques. Cal ressenyar, encara que en sentit contrari, la pujada dels preus de les llegums i hortalisses fresques.

Per la seva banda, els grups amb major repercussió positiva en l'índex general són les comunicacions, amb una taxa de l’1,5%, causada per l’augment dels preus dels serveis telefònics. L’apartat d’hotels, cafès i restaurants, que presenta una variació del 0,4%, com a conseqüència de la pujada dels preus dels hotels i altres allotjaments. El capítol d’oci i cultura, amb una taxa del 0,5%, principalment per l'increment dels preus del viatge organitzat. I finalment, l’apartat d’altres béns i serveis, que registra una variació del 0,3%, a causa de la pujada dels preus de les assegurances.