La CUP denuncia les retallades en cultura al Consell Comarcal del Gironès

Acusen l'ens de prendre les mesures de forma "unilateral"

El passat dimecres 17 de febrer es va celebrar el ple comarcal del Consell Comarcal del Gironès. En el torn de precs i preguntes el portaveu del grup comarcal de la CUP va demanar explicacions sobre les retallades que han patit els municipis en matèria de cultura.

En primer lloc es va explicar que tots els municipis de la comarca que van participar a «Escenaris 2015» van patir una retallada retroactiva d’un 4% de l’aportació del Consell. Tot i que el govern del Consell es va comprometre amb els municipis a pagar el 10% del catxet de les obres per adults incloses dins la programació d'Escenaris 2015, a finals del mes de gener del 2016 va notificar les assignacions per a cada municipi corresponents només al 6%.

La CUP considera que el fet de reduir l'aportació un cop finalitzat el pressupost 2015 dels municipis és una mala pràctica, ja que els ajuntaments a l'hora de programar la temporada comptabilitzen aquest 10% compromès, i si fins al final de l’exercici no es notifica la reducció, els mateixos municipis han d’acabar assumint la despesa sobrevinguda.

En aquest sentit el grup comarcal de la CUP va demanar que el Consell compleixi amb les subvencions que acorda amb els municipis de la comarca, i va advertir al govern que "no pot decidir unilateralment reduir l'aportació un cop finalitzada la temporada i l'any 2015". Igualment, la CUP considera que la resposta del govern del Consell per a la subvenció de les obres per adults incloses a la programació d'Escenaris 2016 encara genera més inquietud, ja que a dia d'avui encara cap municipi sap quin percentatge rebrà de subvenció.

En segon lloc, el portaveu de la CUP va explicar que el govern del Consell Comarcal ha decidit suprimir tres actuacions del Festival d'Arts Escèniques del Gironès Emergent, passant així de nou actuacions a nou municipis de la comarca a només sis actuacions i en conseqüència a sis municipis. Els tres municipis que s'han quedat sense Festival, per decisió del govern del Consell Comarcal, són Celrà, Sant Gregori i un tercer. La retallada pressupostària que ha patit l'Àrea de cultura del Consell Comarcal del Gironès ha portat al govern a prendre aquesta decisió sense ni comptar amb la opinió dels municipis. La CUP ha criticat que el govern del Consell amb un criteris poc clars i sense fer participar en la presa de la decisió a cap dels nou Ajuntaments hagi decidit que tres municipis es queden sense el festival. Segons el govern, els criteris utilitzats són el d'antiguitat dins el festival i l'assistència de públic. La CUP considera que aquests criteris no són prou significatius i que el govern hauria d’haver acordar solucions alternatives en comptes de suprimir actuacions "unilateralment".
 
Així doncs, la CUP manifesta el seu malestar per les retallades que han patit i pateixen els municipis de la comarca del Gironès. Igualment, s’ha mostrat queixosa pel fet que el Consell Comarcal organitzi grans rodes de premsa per presentar «Escenaris» o el Festival Emergent, i no expliqui que realment qui està fent un esforç importantíssim perquè la cultura sobrevisqui a aquests temps tan difícils són els ajuntaments. El conseller cupaire Dani Cornellà ha declarat que “el Consell ens presenta aquestes dues activitats com a grans apostes seves i en realitat la seva col·laboració a «Escenaris 2015» es limita a pagar la propaganda i un 6% només de les obres d'adults” (els altres espectacles, els familiars que representen quasi un 50% de la programació no son subvencionats).

Per totes aquestes raons, la CUP s’ha mostrat sorpresa per les paraules de la consellera comarcal responsable de cultura, Maria Mercè Roca, que a la publicitat de «Escenaris 2016» escriu: “El sector cultural és un dels que ha viscut amb més cruesa la crisi econòmica que ha somogut el país els últims anys. En temps d’estretors pot haver-hi la idea equivocada que retallar en cultura no és tan tràgic com retallar en altres sectors: la realitat és que les conseqüències de retallar en cultura s’arrosseguen molt de temps i costen molt de recuperar”. La CUP afirma que comparteix plenament aquestes paraules, però reclama a Roca i el govern del Consell Comarcal que prediquin amb l’exemple.