Girona tanca el febrer amb 48.932 aturats

1.107 menys que en el mes de gener

Les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya van tancar al febrer amb 510.237 persones inscrites, cosa que suposa 7.843 persones menys que al gener, segons el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Aquest descens de l’atur al febrer és el millor resultat registrat a Catalunya en aquest mes dels últims 20 anys, quan comença la sèrie històrica del Ministeri. Després d’aquest descens, Catalunya acumula 32 mesos seguits de caigudes interanuals de l’atur. En el conjunt de l’estat espanyol, la desocupació al febrer s’incrementa de 2.231 persones trencant la tendència de dos anys seguits en un mes de febrer de descensos. Catalunya és la comunitat que lidera la caiguda de l’atur del conjunt de l’Estat. La desocupació ha caigut en onze autonomies i entre aquestes destaca de lluny la caiguda de l’atur de Catalunya que ho fa en 7.843 persones, seguit de les Illes Balears que és la segona comunitat amb més descens (-3.263 persones).

La sèrie històrica homologable del Ministeri d’Ocupació comença el 1996 i des d’aquest any no s’observa un mes de febrer amb unes xifres tant positives de caiguda de l’atur com les registrades aquest mes de febrer a Catalunya. Fins ara, el millor mes de febrer era el de 1998 amb un descens de l’atur de 5.900 persones.

L’atur cau a totes les demarcacions catalanes, tant en termes mensuals com interanuals, especialment a Barcelona on es registra també el millor més de febrer dels últims 20 anys, des que comença la sèrie històrica el 1996.

Barcelona va tancar el mes de febrer amb 373.048 aturats, cosa que suposa 6.104 desocupats menys que al gener. En termes interanuals, el descens de l’atur a Barcelona és de 52.887 persones, el 12,42% menys que fa un any. Barcelona encadena 32 mesos de caigudes de l’atur i registra el millor mes de febrer de la sèrie en els últims 20 anys.

Barcelona va tancar el mes de febrer en un nivell d’atur que no es donava des del juny del 2009, quan el nombre de desocupats es va situar en 371.206 persones.

Girona va tancar el mes de febrer amb 48.932 persones sense feina a les oficines del SOC, cosa que suposa 1.107 aturats menys que al gener, el 2,21%, el millor mes de febrer dels últims 12 anys, des del febrer del 2004, quan la desocupació va caure de 1.226 persones.

En termes interanuals, l’atur de Girona va caure de 6.484 persones en relació amb el febrer del 2015, l’11,70% menys que fa un any, cosa que suposa encadenar 31 mesos seguits de caigudes en termes anuals.

Les oficines del SOC de Lleida van tancar amb 26.417 aturats, cosa que suposa 140 persones menys que al gener, el 0,53% menys. En el cas de les comarques lleidatanes, aquest mes de febrer és el que recull el millor resultat en aquest mes des de fa dos anys, quan l’atur al febrer del 2014 va retrocedir de 163 persones.

En termes anuals, l’atur a Lleida cau de 3.459 persones, l’11,58% menys que fa un any i encadena 33 mesos seguits de descensos interanuals.

A Tarragona, l’atur va tancar el mes de febrer amb 61.840 persones, 492 aturats menys que al gener, el 0,79% menys. En el cas de Tarragona, aquest descens de la desocupació de 492 persones, és el millor mes de febrer dels últims 9 anys, des del 2007, quan l’atur va caure de 770 persones.

En termes interanuals, l’atur a les comarques tarragonines cau de 8.057 persones, l’11,53% menys i suposa encadenar 32 mesos seguits de descensos anuals.

A l’estat espanyol, el nombre de persones a l’atur es va situar al febrer en 4.152.986 persones, cosa que suposa 2.231 persones més que al mes de gener i suposa trencar una tendència de dos mesos de febrer del 2014 i del 2015 de descensos de la desocupació.

En termes desestacionalitzats, l’atur cau a l’estat espanyol de 21.959 persones

L’impuls a la baixa de l’atur ha estat protagonitzat pel sector serveis, l’industrial i la construcció, per aquest ordre, mentre que l’agricultura ha registrat un repunt de 522 aturats.

El sector serveis ha reduït de 6.355 el nombre de desocupats i encadena 27 mesos seguits de caigudes interanuals.

El sector industrial redueix el nombre d’aturats de 1.676 persones, i encadena 34 mesos de caigudes interanuals i situa el nivell de l’atur d’aquest sector en termes equiparables de l’abril del 2008.

La construcció resta 1.333 persones de les llistes de l’atur i encadena 34 mesos seguits de caigudes interanuals.

El nombre de contractes al mes de gener a Catalunya es va situar en 215.393 contractes, 30.592 contractes més que febrer del 2015, el 16,55% més. Aquest nombre de contractes en aquets mes de febrer és equivalent al nombre de contractes que es signaven a Catalunya abans de la crisi, en concret que l’any 2008 (215.962 contractes).

D’aquests contractes, 30.550 actes van ser de caràcter indefinit, amb un increment del 16,27%, i 184.843 contractes van ser temporals, 26.316 més que el febrer del 2015, el 16,6% més.

La cobertura social dels aturats es va situar al mes de gener (el Ministeri dóna les dades de cobertura del mes anterior) en el 58,76%, prop de 3 de cada 5 aturats. El 27,42% dels aturats disposen d’una prestació contributiva i el 25,80% són perceptors de subsidis.