El programa Incorpora de l'Obra Social 'la Caixa' crea 846 llocs de treball el 2015

L'entitat financera promou la contractació de persones en risc d'exclusió social

El programa d'integració laboral de l'Obra Social 'la Caixa', Incorpora, ha facilitat 846 llocs de treball a persones vulnerables al llarg de 2015 a la demarcació de Girona. Això representa un 38% més que l'any 2014 quan se'n van crear 612. Això ha estat possible amb la implicació de 291 empreses gironines en aquest projecte de responsabilitat social corporativa i a la col·laboració de 14 entitats, encarregades de desenvolupar Incorpora al territori.

Una de les línies d'actuació prioritàries del programa aquest any és la creació dels Punts d'Autoocupació Incorpora, que tenen com a objectiu facilitar l'acompanyament i l'accés a un microcrèdit social per finançar a emprenedors en situació de vulnerabilitat. Aquest programa d'integració laboral de l'Obra Social 'la Caixa', en marxa des de 2006, es dirigeix sobretot a persones amb discapacitat, aturats de llarga durada, exreclusos, immigrants, joves en risc d'exclusió i víctimes de la violència de gènere, entre altres col·lectius.

L'objectiu principal del programa és "construir ponts" entre empreses i entitats socials que es dediquen a la integració laboral per "crear un clima de comprensió que es tradueixi en oportunitats per als més desfavorits com a mecanisme per combatre l'exclusió social".

Per altra banda, ofereix a les empreses un servei gratuït d'assessorament i acompanyament en accions de responsabilitat social corporativa, en aquest cas centrades en la integració laboral de persones en situació de vulnerabilitat.

Aposta per l'autoocupació

Una de les línies d'actuació prioritàries del programa aquest any és la creació dels Punts d'Autoocupació Incorpora, que tenen com a objectiu facilitar l'acompanyament i l'accés a un microcrèdit social per finançar a emprenedors en situació de vulnerabilitat.

Aquesta iniciativa respon al convenciment de que existeixen persones en risc d'exclusió amb idees de negoci o coneixedores d'una professió que són capaces de crear una empresa si reben un bon assessorament juntament amb la inversió inicial necessària. La inserció mitjançant l'autoocupació permet augmentar les seves possibilitats de sortir de la situació de vulnerabilitat.

Els tècnics d'inserció, figura clau

La principal aportació d'Incorpora és que planteja un concepte innovador de la integració laboral de persones en risc o situació d'exclusió, ja que reuneix en un mateix model la xarxa d'entitats socials i la xarxa solidària d'empreses en el marc de la responsabilitat social empresarial.

Això no hauria estat possible sense la contribució dels tècnics d'inserció laboral, una figura clau d'Incorpora que té un paper determinant pel programa. Incorpora compta amb una xarxa de 22 tècnics d’inserció a Girona. Entre les tasques d’aquests tècnics, hi ha la prospecció d'empreses, el seguiment del procés de formació del beneficiari i l' acompanyament laboral de la persona inserida.

Com accedir al programa

Les persones interessades en acollir-se al programa poden dirigir-se a qualsevol de les entitats col·laboradores. Seguidament, se'ls fa una avaluació per conèixer les seves competències i preferències professionals i després se'ls prepara un programa de formació i se'ls assigna un tècnic d'inserció que supervisa el procés.

La inserció de cada persona constitueix, per tant, un procés personalitzat.