Imposen tres multes de 7.212 euros per tenir gossos perillosos sense permís a Salt

Es tracta de les primeres sancions d’aquestes característiques

L’Ajuntament de Salt, al Gironès, ha imposat durant el 2015 tres sancions per valor de 7.212 euros a tres veïns del municipi que tenien gossos tipificats com a potencialment perillosos – de races com American Stanffordshire terrier o Pitbull- sense la llicència municipal de tinença i conducció de gossos perillosos necessària.

Per aquesta raó, la Regidora de Salut, Sanitat i de la Gent Gran del consistori, basant-se en la normativa estatal del 1999 sobre tinença d’animals potencialment perillosos, els ha imposat una multa de 2.404, 05 a cada un d’ells, l’import més baix que contempla aquesta llei per a infraccions molt greus.

La normativa preveu sancions de fins a 15.025 euros per aquesta mena d’infraccions. Segons assenyalen des de l’ajuntament, es tracta de les tres primeres multes d’aquestes característiques que s’han registrat durant el 2015 i es portaran al ple del proper 22 de febrer.

El primer cas es remunta al passat mes de maig quan una veïna del municipi va donar d’alta al cens municipal caní el seu gos, un creuat de raça Pitbull, sense adjuntar la pòlissa de responsabilitat civil. Uns mesos més tard, tècnics de l’Ajuntament de Salt van recordar-li que el seu gos es trobava considerat com a potencialment perillós segons la Llei 50/1999 de Règim Jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos i que, per tant, necessitava tenir la llicència municipal de tinença i conducció de gossos perillosos. Al mateix temps, li advertien que si incomplia la llei, s’enfrontava a rebre una sanció de 2.405,05 euros o que li traguessin l’animal.

Tot i els requeriments, la veïna que viu al carrer Àngel Guimerà, va fer cas omís i no va demanar la llicència. Per tot això, el passat 9 de desembre del 2015 l’Ajuntament de Salt, per decret d’alcaldia, va interposar-li un expedient sancionador per tenir un gos tipificat com a perillós sense el permís necessari. Una infracció administrativa tipificada com a molt greu segons la llei 50/1999 del 23 de desembre sobre el Règim Jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Tal i com s’esmenta a l’article 13.5 d’aquesta normativa, les infraccions molt greus poden tenir sancions que van des de 2.404, 05 euros – l’import més baix- fins a 15.025,30 euros.

El segon cas data del 22 de juny de l’any passat quan la brigada de control d’animals de l’Ajuntament de Girona va haver d’emportar-se tres gossos de raça potencialment perillosa que es trobaven abandonats dins d’un habitatge situat al carrer Àngel Guimerà. En un primer moment, el propietari va acudir a l’Ajuntament gironí per recuperar un dels tres gossos retirats. En concret, es tractava d’una femella de la raça American Stanffordshire terrier, una raça que també està considerada com a potencialment perillosa. El 13 de juliol, el veí de Salt va poder recuperar la seva gossa després d’haver presentat la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. A més, l’animal va ser vacunat i se li va col·locar un microxip.

Tot i això, uns dies més tard, el 8 d’agost de l’any passat, els membres de la brigada de control d’animals de Girona van haver de tornar actuar perquè van trobar la gossa passejant sola per la via pública. Vint dies més tard, el 28 d’agost, el seu propietari va voler recuperar-la de nou i va iniciar els tràmits per registrar la seva gossa al cens caní municipal, un requisit indispensable que demana l’Ajuntament de Girona si es vol retirar qualsevol gos del centre d’acollida d’animals. Al mateix temps, des de l’Ajuntament de Salt, van demanar al propietari que iniciés els tràmits per tenir tota la documentació necessària per obtenir la llicència de tinença i conducció de gossos de raça considerada potencialment perillosa, tal i com marca la llei per poder tenir aquesta mena de gossos a casa. Com en l’anterior cos, el propietari – que viu al carrer Dr. Ferran- tampoc va fer cas dels avisos del consistori de Salt i ara s’enfronta a una sanció de 2.404 euros.

El tercer incident es remunta a finals del passat mes d’agost quan agents de la Policia Local de Salt van tenir constància que en un pis del carrer Prat de la Riba hi havia diversos gossos tancats al balcó. Una situació que va generar queixes veïnals ja que els animals, que no sortien al carrer, havien de fer les seves necessitats al mateix balcó. L’1 de setembre, la brigada de control d’animals va inspeccionar l’habitatge i que va comprovar com al balcó hi malvivien un gat i una gossa, de raça American Stanfforshire terrier, sense cap mena de documentació ni microxip.
Un cop més, des del consistori van reclamar al propietari de l’immoble i dels animals que obtingués la llicència necessària per tenir un gos d’aquestes característiques. Davant la manca de resposta, el passat 4 de desembre, des del consistori de Salt van sancionar-lo amb una multa de 2.404 euros per una infracció molt greu de la normativa.

En principi, tothom que tingui un animal tipificat com a perillós cal que disposi d’aquesta llicència administrativa que es dóna des de l’ajuntament. Per aconseguir-la només cal ser major d’edat, estar capacitat per cuidar de l’animal, no haver estat condemnat per cap delicte d’homicidi, lesions, tortura, no tenir sancions per infraccions en matèria de tinença d’animals potencialment perillosos, disposar d’un certificat d’aptitud psicològica i d’una assegurança de responsabilitat civil pels danys que pugui provocar l’animal.

Tal i com marca la llei, les infraccions tipificades com molt greus de la normativa de règim jurídic de tinença d’animals potencialment perillosos, han de passar pel ple municipal. Per això, les tres sancions - que pugen fins a 7.212 euros- es tractaran al ple del proper dilluns 22 de febrer. Es tracta de les primeres tres multes d’aquestes característiques que s’han interposat durant el 2015. Fonts del consistori assenyalen que el més provable és que tirin endavant tot i que és el plenari qui té la última paraula. A més, durant el ple també es pot modificar i incrementar la quantia de les multes.