Sant Feliu inverteix 250.000 € per millorar els dipòsits i posar al dia la xarxa d'aigua potable

El pla preveu sis actuacions en total

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) inverteix 250.000 euros per millorar els dipòsits i posar al dia la xarxa d'aigua potable de la ciutat. El pla, que es fa conjuntament amb l'empresa Aqualia, concessionària del servei, preveu sis actuacions. Entre les més destacades hi ha la impermeabilització i la reparació dels dos dipòsits que té el municipi, el de Cap Ducal i el de Sant Elm. L'obra del primer, que costa 75.000 euros, ja ha començat i s'enllestirà d'aquí a quatre setmanes. La del segon es farà a la tardor, un cop acabi la temporada turística. Les inversions també han permès automatitzar el sistema, a través d'un programa informàtic, que detecta les incidències en temps real. Abans, era un operari qui havia d'anar cada matí revisant punt per punt per comprovar que tot estigués correcte.

El paquet d'obres de millora a la xarxa d'aigua potable de Sant Feliu de Guíxols es va engegar a finals de l'any passat. En total, preveu inversions per valor de 250.000 euros, que l'ajuntament paga a través del cànon en concepte de millora que preveu la concessió amb Aqualia.

De totes les actuacions, les dues més rellevants són la reparació dels dipòsits que hi ha a la ciutat. El primer es troba a la Volta de l'Ametller –al costat de l'edifici Cap Ducal- i el segon a Sant Elm. Les obres del de Cap Ducal, que costen 75.000 euros, ja han començat i es preveuen enllestir d'aquí a quatre setmanes, coincidint amb l'inici de la temporada turística.

El dipòsit, que té més de mig segle, pateix filtracions i té esquerdes. El que s'hi farà serà segellar-lo amb un capa impermeabilitzadora i reparar-ne l'estructura. Mentre durin els treballs, però, els usuaris no notaran cap tall en el subministrament, perquè s'ha instal·lat un dipòsit provisional a la zona.

Precisament, aquest també serà el que es farà servir per a la reparació del de Sant Elm. Això, però, no arribarà fins a la propera tardor (la previsió és que l'obra es faci al novembre). Allà, com al de Cap Ducal, també s'impermeabilitzarà l'estructura i es taparan les esquerdes.

L'obra a Sant Elm tancarà aquest pla de millores a la xarxa d'aigua de Sant Feliu. Durant l'estiu els operaris no treballaran, perquè les obres es fan coincidir, precisament, amb períodes en què baixa la demanda d'aigua.

Xarxa informatitzada

A més de la millora dels dos dipòsits, el pla també inclou altres reparacions. Per exemple, s'han netejat les canonades de la planta potabilitzadora de la ciutat i s'han col·locat tanques de seguretat a totes les instal·lacions.

En paral·lel, també s'ha informatitzat la xarxa a través d'un sistema que permet rebre informació del seus estat en temps real. Si hi ha incidències (per exemple, un tall elèctric que afecta el bombeig) es coneixen al minut. Abans, un operari havia de revisar cada matí punt per punt per assegurar-se que no hi havia problemes.

A més, aquest sistema també permet tenir dades acurades sobre el consum d'aigua que fan els guixolencs. Per exemple, registra situacions quotidianes d'increment de la demanda com ara les dutxes del matí o l'hora en què es posen més rentadores. "Fins i tot, quan hi ha un partit de futbol televisat, el sistema registra com es dispara el consum d'aigua durant la mitja part", concreta l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.