La Diputació de Girona destina 13 MEUR a ajuts per a inversions municipals i despeses culturals

Entre elles hi ha la millora del front marítim de l'Escala

La junta de govern de la Diputació de Girona ha aprovat destinar 13.020.000 euros als municipis gironins a través del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l'any 2016. Amb aquest ajut, l'ens supramunicipal augmenta en 1,3 MEUR (un 11%) la dotació de l'any passat. La convocatòria de sol·licituds ja està oberta i acaba el 15 de març, i els ajuntaments podran invertir el 85% de l'ajut en inversions municipals i despeses corrents de serveis de caràcter obligatori (com ara l'enllumenat públic, el clavegueram, l’accés a nuclis de població, la pavimentació de vies públiques, la neteja viària, etc.), i el 15% restant a despeses culturals.

Pel que fa a les inversions culturals, la Diputació ha establert com a nou criteri que una part de la subvenció s'haurà de destinar a fomentar la dinamització i les activitats a les biblioteques i sales de lectura municipals de tots aquells ajuntaments que comptin amb algunes d'aquestes instal·lacions. Així, volen impulsar i dinamitzar les biblioteques i les sales de lectura, atesa la importància d'aquests equipaments en la dinàmica cultural, educativa i social dels municipis.

El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, creat fa tres anys per la Diputació, uneix els antics Fons de Subvencions de Cooperació Municipal i Fons de Cooperació Cultural. Les bases reguladores del nou fons permeten finançar fins al 100% de la despesa subvencionada, així com destinar-lo a despesa corrent o a despeses d'inversió, característiques introduïdes els darrers anys amb l'objectiu de fer front a la situació de crisi econòmica i financera.

Les despeses municipals que es poden finançar amb càrrec al fons són despeses en inversions reals i transferències de capital, despeses en inversions reals i transferències de capital en serveis de competència municipal, despeses en béns corrents i serveis vinculades a la prestació de serveis obligatoris, despeses en béns corrents i serveis efectuades en l'àmbit de la cultura, les arts i la música. A les despeses culturals, els ajuntaments hauran de destinar-hi el 15% de la subvenció anual que els correspongui en concepte d'aquest fons.