La Policia Municipal de Girona ha retirat 47 targetes de discapacitat falsificades el 2015

Durant l’any 2015 la Policia Municipal de Girona ha intervingut i retirat un total de 47 targetes de discapacitats falsificades i s’han posat 576 denúncies per fer un mal ús dels espais reservats a persones amb discapacitat. “La Policia Municipal ha de vetllar per fomentar els valors cívics i aquests inclouen, entre moltes altres mesures, fer un bon ús tant dels aparcaments reservats com de les targetes acreditatives, ja que no són un privilegi sinó una necessitat per a les persones amb discapacitat. Males pràctiques com aquestes perjudiquen les persones que realment ho necessiten i, per això, intensificarem els controls policials per eradicar-les”, ha remarcat el tinent d’alcalde i regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Joan Alcalà.
 
L’ocupació d’estacionaments per a discapacitats per persones que no ho són és una de les infraccions que recull l’Ordenança municipal de circulació (OMC). La picaresca emprada majoritàriament és la de fer ús de la targeta en absència del titular, o bé amb les dades manipulades, reproduïdes o falsificades del document original. Anteriorment a la llei, davant d’aquestes infraccions la policia tan sols podia denunciar amb efectivitat aquells casos en els quals el conductor era present en el moment de la denúncia, atès que era l’única forma per poder contrastar la fiabilitat de la targeta. Cal aclarir, però, que les falsificacions són fàcilment detectables, ateses les mesures de seguretat de la targeta original.
 
Ara, amb el nou articulat, l’ús fraudulent comporta dues sancions diferents: la d’aparcament en zona reservada per a persones amb necessitats específiques, acompanyada de la retirada del vehicle al dipòsit municipal, i la de l’ús fraudulent. La primera es fa d’acord amb l’Ordenança municipal de circulació i porta associada la retirada del vehicle al dipòsit municipal, mentre que la segona es fa en aplicació de la nova llei.
 
Una de les causes que amb major assiduïtat motiven les denúncies és la utilització en absència del titular. Això succeeix quan la persona titular i la conductora no són la mateixa. “La mala praxi ve motivada per la falsa creença que la targeta permet l’aparcament del vehicle en zones reservades, quan la realitat és que la legitimitat de l’ús de l’espai la té la persona amb la discapacitat, no els familiars ni el vehicle”, ha explicat el regidor Joan Alcalà.
 
Davant els casos de mal ús de l’espai reservat, la Policia Municipal de Girona té un protocol d’actuació determinat. En primer lloc, els agents encarregats del trànsit diàriament comproven que els reservats de discapacitats, així com aquells habilitats per la normativa, estiguin ocupats amb vehicles amb el distintiu original acreditatiu. En el moment que es comprova que hi ha un vehicle sense distintiu, es denuncia per infracció a l’ordenança de circulació i es retira el vehicle amb la grua.
 
En el cas que es trobi un vehicle amb una targeta fotocopiada o manipulada es denuncia administrativament per estacionar en plaça reservada per a persones amb discapacitats, s’efectua una acta de denúncia administrativa per infracció a la Llei 13/2014 d’accessibilitat i es retira el vehicle amb grua al dipòsit municipal. Quan el conductor va a recollir el vehicle, se l’identifica i se li notifica la denúncia i l’acta, s’escolta la seva manifestació pel motiu que té una targeta fraudulenta i s’intervé la targeta com a objecte de prova. Finalment l’acta A124PL es tramita al departament corresponent de la Generalitat, per tal d’iniciar un expedient sancionador.