Olot reclamarà la cessió forçosa de 270 habitatges buits per poder-los destinar a lloguer social

L'Ajuntament multarà les entitats bancàries que no els cedeixin

L'Ajuntament d'Olot, governat per CiU i PSC, ha decidit aplicar el que estableix la llei de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica que va aprovar el Parlament el juliol passat. Segons el regidor d'Habitatge, Josep Berga, es tracta d'una "nova eina" que per primer cop "situa clarament com a beneficiari" a les persones en risc d'exclusió residencial, és a dir, que o bé tenen dificultats per pagar la hipoteca o les factures dels serveis bàsics on viuen o no poden accedir a un habitatge.

Concretament, el que apliquen és el que recull l'article 7 on els ajuntaments poden reclamar la cessió forçosa d'aquells habitatges buits durant un període de tres anys quan hi hagi necessitats d'atenció a famílies en exclusió residencial. Segons les dades recollides al Registre d'Habitatges Buits de la Generalitat, a la ciutat hi ha 270 habitatges que reuneixen aquests requisits. Un d'ells és que portin un mínim de dos anys sense que hi hagi viscut ningú. Hi ha pisos de diferents tipologies –alguns són d'obra nova, d'altres necessiten algunes reformes- i una part molt important són propietat d'entitats bancàries. Per un tema de confidencialitat, no s'ha donat a conèixer el nom dels bancs.

Segons Berga, "demanarem tots els 270 pisos" tot i que la previsió és que no hi hagi tanta demanda. A dia d'avui l'Ajuntament no disposa de xifres sobre la quantitat de famílies que necessitin accedir a un d'aquests pisos i han recordat que és un procés que es gestiona des de Serveis Socials i l'Oficina Local d'Habitatge. La idea és que es puguin anar oferint en funció de la demanda però el calendari encara no està clar perquè, diuen, és una eina molt nova. Altres municipis com l'Hospitalet de Llobregat també han anunciat que reclamaran la cessió forçosa dels pisos buits.

Un lloguer d'entre el 10% i el 18% dels ingressos

Les condicions i requisits per poder accedir a aquests pisos estan ben definits i es contemplen casos com ara persones amb discapacitat o gran dependència, unitats de convivència i persones que viuen soles. El preu de lloguer que hauran de pagar es calcularà en funció dels seus ingressos i la seva situació personal. Així, oscil·larà entre el 10% i el 18% dels ingressos en funció de cada cas. Això vol dir que si una família té uns ingressos mensuals de mil euros, l'entitat bancària rebrà un lloguer de 100 euros per l'ús de l'habitatge.

Multes als bancs que no cedeixin els pisos

Un altre aspecte que contempla la llei i que l'Ajuntament d'Olot aplicarà són les multes a aquells bancs que no cedeixin els pisos buits. El consistori no ha donat a conèixer la xifra però la llei estableix que puguin arribar a ser de fins a 900.000 euros.

Berga també ha subratllat que aquesta mesura no suposa paralitzar la resta d'accions que el consistori ja té en marxa en matèria d'habitatge. I s'ha compromès a continuar treballant amb la borsa d'habitatge social –en deu anys s'han fet 230 contractes- així com la possible compra d'habitatge per a ús social. Sobre aquesta última qüestió, Berga ha explicat que l'Ajuntament continua amb negociacions per adquirir un paquet de 25 o 28 habitatges a mans de bancs. Aquest any està previst que es destini una partida de mig milió d'euros per aquest concepte que es complementarà amb un ajut de la Generalitat per la mateixa quantitat.