La demarcació de Girona tanca el 2015 amb 49.590 aturats

La desocupació a les comarques gironines baixa de 638 persones entre novembre i desembre

La demarcació de Girona ha tancat el 2015 amb 49.590 aturats, el que representa una reducció de 5.572 persones en relació al desembre de 2014 i equival a un descens interanual del 10,10%, segons ha informat dimarts el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

A nivell mensual, l’atur registrat a Girona ha caigut en 638 persones entre novembre i desembre, el que equival a una reducció de l’1,27%. L'economia catalana ha tancat el 2015 amb un total de 515.668 aturats registrats, 60.280 menys que el desembre de 2014, el que equival a un descens interanual del 10,47%,. El nombre de desocupats inscrits a les oficines del SOC ha baixat entre novembre i desembre en 5.992 persones (-1,15%).

L’atur registrat a Catalunya tanca així el 2015 amb la xifra de desocupats més baixa des de desembre de 2008, quan hi havia 423.232 persones en aquesta situació. Al conjunt de l'Estat, el 2015 ha tancat amb un total de 4.093.508 desocupats, el que representa una reducció de 354.203 persones en relació al desembre de 2013 i equival a un descens del 7,96%. A nivell mensual, l’atur ha baixat en 55.790 persones (-1,34%) a tot l’Estat entre novembre i desembre. La xifra de 4.093.508 desocupats significa que l’atur registrat ja suma quatre anys consecutius de tancaments a la baixa i la disminució de 354.203 aturats és la més forta durant un any en tota la sèrie històrica, segons ha informat el Ministeri en un comunicat.

Per col·lectius, la desocupació dels joves menors de 25 anys es redueix al desembre en 24.970 persones (-6,80%) respecte al mes anterior mentre l'atur de 25 i més anys baixa en 30.820 (-0,81%). Per sectors d'activitat, l'atur registrat disminueix al desembre entre els treballadors procedents del sector serveis, amb 61.336 desocupats menys (-2,22%), i també al sector de l’agricultura i la pesca en 2.133 persones (-1,09%), mentre que puja a la indústria en 4.845 (1,25%) i a la construcció en 15.470 (3,53%). Entre el col·lectiu de persones sense ocupació anterior l'atur es redueix en 12.636 persones (-3,52%).

L'atur registrat baixa en tretze comunitats autònomes entre novembre i desembre, entre les quals destaquen Andalusia (27.066), Madrid (9.284) i Catalunya (5.992). En canvi, la desocupació augmenta a les quatre restants, encapçalades per Galícia (3.650) i Navarra (1.197), segons ha comunicat el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Incrementa la contractació

Al mes de desembre es manté l'increment del nombre de contractacions dels últims mesos. Així, s'han formalitzat 1.594.915 nous contractes, el que suposa un augment del 15,23%, respecte al mateix mes de 2014. La contractació acumulada en el conjunt de l'any 2015 ha assolit la xifra de 18.576.280, el que suposa 1.849.191 contractes més (11,06%) que l'any anterior. Al desembre s'han registrat 132.867 contractes de treball de caràcter indefinit, que representa un increment de 8,02% sobre el mateix mes de l'any anterior.

Tanmateix, aquests contractes indefinits només representen el 6,76% del total. Pel que fa a la resta de contractes, fins a completar el total de 1.594.915 del mes de desembre de 2015, n’hi ha 21.034 de caràcter formatiu i 1.466.023 d’un altre tipus de contractes temporals. En aquest últim grup destaquen: obra o servei determinat -de jornada a temps complet- amb 454.782 contractes (28,51%), seguit d’eventuals per circumstància de la producció –amb jornada a temps complet- amb 434.903 (27,27%). Els contractes temporals amb jornada a temps parcial ascendeixen a 481.708 (30,20%).

S’incrementa el nombre d’afiliats a la Seguretat Social

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social ha arribat als 3.070.251 al desembre a Catalunya, el que equival a un creixement de 8.374 persones en relació al novembre (+0,27%) i un augment de 106.858 persones en relació al tancament de l’any anterior (+3,61%). Al conjunt de l’Estat, el 2015 tanca amb 17.308.400 afiliats a la Seguretat Social, el que representa un creixement de 85.314 persones (+0,50%) en relació al novembre i de 533.186 persones (+3,18%) en comparació amb desembre de 2014.