Girona ofereix tres rutes de natura adaptades a persones amb discapacitat

Forma part d'un projecte transfronterer

Girona ha apostat per fer més accessible a les persones que tenen alguna discapacitat espais urbans on poder gaudir de la natura. Es tracta de tres itineraris que recorren les Ribes del Ter i la Devesa, les Hortes de Santa Eugènia i les Deveses de Salt. Al llarg dels tres recorreguts, s'ha col·locat informació visual i sonora sobre els valors naturals de l'espai. A més a més, per cada itinerari s'ha elaborat un fulletó informatiu en 4 idiomes(català, castellà, anglès i francès) disponible a les Oficines Turisme de la ciutat i s’ha incorporat la informació a l'aplicació mòbil Natura Local. Aquesta aplicació incorpora la informació de l’itinerari i els seus punts d’interès amb vídeos en llengua de signes i àudio-descripció.

En el cas de l'itinerari de les Ribes del Ter i Devesa, aquest té una distància d'1km aproximadament, està pavimentat amb sauló sòlid i permet l'accés a l'espai per a persones amb mobilitat reduïda. Aquest accés no era possible per l'estat del camí i l'existència de barreres arquitectòniques. A part de l'itinerari també s'han habilitat dues noves places d'aparcament i una rampa d'accés al Parc des de l'aparcament situat davant del Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau.

La regidora adjunta d'alcaldia, Marta Madrenas, ha subratllat que la singularitat d'aquest projecte rau en el fet que està pensat per a persones amb diferents tipus de discapacitat i no només amb els usuaris que tenen mobilitat reduïda. Un col·lectiu que sovint té dificultats per poder accedir a espais de natura com els que proposa ara l'ajuntament.

Es crea un inventari d'espais i monuments accessibles

Paral·lelament a la creació dels itineraris, s'ha realitzat un inventari d'accessibilitat dels principals monuments, museus i dels allotjaments de la ciutat. Aquesta informació ha estat recopilada a la Guia de Turisme per a Tothom de la ciutat de Girona, amb l'objectiu de centralitzar i posar a disposició del públic tota la informació sobre l’accessibilitat turística a la ciutat. Aquestes dades s’han incorporat també dins una nova secció de la web de Turisme de l'Ajuntament de Girona.

A banda d'aquests productes, també s'han desenvolupat altres actuacions com dues jornades formatives i de sensibilització sobre turisme accessible, dues visites turístiques accessibles per a tothom a l'entorn natural de Girona, un blogtrip organitzat amb Perpinyà amb blocaires espanyols i francesos, i intercanvis d’experiències entre tècnics d'ambdós ajuntaments.

L'equip de govern, considera que aquestes iniciatives permeten posicionar la ciutat de Girona com a destinació accessible, complint així amb un dels punts establerts al Pla de Govern dins de l’eix Estratègic de Promoció Turística. Al llarg del 2016 està previst continuar en aquesta línia, proposant una programació estable de visites turístiques accessibles a la ciutat, tot ampliant l’oferta turística.

EL projecte de turisme accessible s'ha treballat aquest any en el marc del projecte transfronterer NATUR'ACC i s'ha desenvolupat conjuntament amb l'Ajuntament de Perpinyà i el Consorci de les Vies Verdes de Girona. El pressupost total era de més de 600.000 euros, dels quals uns 240.000 euros s'han destinat a Girona.