Els preus augmenten de tres dècimes al novembre a Girona i fixen una inflació anual del -0,3%

El comportament de l'IPC a la demarcació gironina encadena quatre mesos seguits en negatiu

Els preus van pujar a Girona de tres dècimes al novembre en relació amb l'octubre i van deixar una inflació anual del -0,3%, cinc dècimes més alta que la registrada a l'octubre, segons l'Institut d'Estadística espanyol.

Les raons que expliquen aquest comportament a l'alça de la inflació, que a Girona suposa encadenar un període de quatre mesos amb perfil negatiu, han estat els preus de les gasolines, que s'han estabilitzat per contra de la baixada de l'any passat, i l'augment de la factura elèctrica davant el descens del novembre del 2014.

Amb aquesta taxa de l'IPC anual en negatiu, Girona acumula 16 mesos seguits, des de l'agost del 2014, amb inflació negativa o amb una taxa del 0%.