L'Ajuntament de Girona concedeix 149 ajudes d'urgència al novembre

Un 13% de les 1.210 persones ateses pels Serveis Socials demanen ajuda per primera vegada

La cruesa de la crisi econòmica es deixa notar amb força encara a la ciutat de Girona. Així ho determinen les dades dels Serveis Socials referents al passat mes de novembre.

Per les oficines van passar 1.210 persones, de les quals un 13% -un total de 155- acudien els Serveis Socials per demanar ajuda per primera vegada. Això vol dir, per tant, que la crisi continua arrossegant persones a demanar ajuda per afrontar problemàtiques derivades de la situació econòmica.

Els barris que concentren més persones ateses són els de Sant Narcís (amb 215 beneficiaris) i Santa Eugènia, amb 250 persones. Pel que fa a les primeres visites, la majoria també procedeixen de les mateixes zones de la ciutat.

Ajuts d'urgència per subsistir

Un dels recursos que els Serveis Socials tenen per fer front a les necessitats més immediates són el que es considera ajuts d'urgència. El mes passat es van atorgar 149 ajuts d'aquest tipus. Una dada que destaca és que la majoria d'aquests van ser per a la pura subsistència de la persona que el demanava. Concretament, 64 dels 149 ajuts van ser per a subsistir (42%).

A banda dels ajuts per a subsistència, el consistori també va concedir 27 ajuts d'urgència per temes de salut, 30 per motius d'habitatge i set per a pagar rebuts de subministraments. A banda d'això, també va concedir 222 vals per a pagar medicaments a un total de 41 beneficiaris.

162 ajudes per pagar el menjador escolar

L'Ajuntament de Girona també ajuda les famílies que no poden fer-se càrrec del menjador dels fills a l'escola. Malgrat que el consell comarcal és qui té la competència de concedir les beques, el consistori actua en situacions on la família no rep el 100% de l'ajuda o bé en casos que la sol·licitud s'està tramitant o ha estat denegada pel consell comarcal.

És en aquests casos quan el consistori ajuda a les famílies a través del que anomena les ajudes complementàries a les beques menjador. Durant el mes de novembre va donar 162 ajudes a menors de les 19 escoles públiques i concertades de la ciutat.

El perfil dels atesos a La Sopa

Pel que fa al Centre d'Acolliment de la Sopa, durant el novembre es va donar cobertura a 36 persones sense sostre, 34 dels quals eren homes. La memòria de l'Àrea de Serveis Socials avalua també el perfil dels atesos a la Sopa.

Destaca que el 65% són estrangers –procedents sobretot del Marroc, Romania i països de l'Est-, que tenen entre 35 i 55 anys i sense vincles familiars ni socials. A més, entre un 75% i un 85% tenen alguna malaltia mental, ja sigui derivada del consum de drogues o alcohol o bé pateixen algun trastorn mental sever o alguna patologia dual.

Impagaments de lloguer social

L'habitatge és un dels drets bàsics que des de l'ajuntament ajuden a garantir als ciutadans de Girona. Des de fa tres anys, el consistori està en negociacions amb els bancs perquè cedeixin pisos a la borsa de lloguer social però, malgrat els esforços, només han aconseguit la cessió de 16 immobles.

Els pisos que figuren a la borsa municipal no són suficients per fer front a la demanda d'habitatge que hi ha a la ciutat. Aquest mes, per exemple, no s'ha incorporat ni un sol pis a la borsa de mediació i només s'ha signat un contracte nou de lloguer.

Tenir un contracte de lloguer social no és garantia que el beneficiari pugui assumir la quota. Per això, el consistori acumula mes rere mes deutes d'impagament dels lloguers socials. Aquest mes de novembre ha tingut 41 rebuts impagats que ascendeixen a 9.258 euros.