Girona gestionarà les zones blaves i verdes a partir del gener

L'ajuntament té intenció de mantenir els treballadors

A partir de l'1 de gener del 2016 la gestió de les zones blaves i verdes de la ciutat de Girona passarà a dependre de l'ajuntament. Des de fa dos anys, aquest servei està en mans de l'empresa privada Setex. El contracte arribava a la fi el 31 de desembre de 2015 i l'empresa podia optar a una pròrroga de dos anys. Tot i que Setex ha sol·licitat continuar amb el servei, el consistori ha decidit -per decret- no autoritzar aquesta pròrroga.

Darrera de la decisió del consistori hi ha motius legals ja que l'empresa ha incomplert una clàusula del contracte. Setex volia amortitzar la maquinària en quatre anys mentre que, segons recollien les condicions del concurs públic, ho havia de fer en dos anys. Aquest incompliment ha portat al consistori a plantejar-se la possibilitat d'assumir la gestió directa de les zones d'estacionament amb limitació horària.

Mantenir els treballadors

Durant la comissió informativa de dimecres al vespre, el regidor de Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, -acompanyat per l'interventor municipal- va exposar a la resta de grups municipals la proposta que portaran al ple del proper dilluns.

Per una banda, el consistori assumeix "per raons d'urgència" la gestió del servei a partir de l'1 de gener de 2016. A més, decideix subrogar els treballadors actuals, que mantindran les mateixes condicions laborals i econòmiques que tenien amb Setex.

Implicació del tercer sector

Per altra banda, el consistori es compromet a deixar en mans d'empreses del tercer sector la gestió de les noves zones verdes i blaves que es vagin desplegant (i que estan incloses en el Pla de Mobilitat de la ciutat). D'aquesta manera, quan es facin nous aparcaments d'aquest tipus s'obrirà un concurs públic adreçat, específicament, a empreses de caire social. Girona va aprovar a finals del 2014 un protocol de contractació responsable per afavorir les empreses del tercer sector en la contractació pública.

El govern municipal necessitarà el recolzament d'algun grup per tirar endavant la proposta, ja que CiU està en minoria al consistori. Per això, ha vestit la proposta amb arguments econòmics i tècnics. Entre d'altres, si l'ajuntament assumeix la gestió directa de les zones blaves i verdes tindrà un estalvi de 200.000 euros anuals ja que no haurà de pagar l'IVA a l'empresa que els factura el servei.