Unes excavacions a Campelles descobreixen una torre circular del segle XI

Els treballs han permès constatar arqueològicament l'existència de la defensa militar que apareixia en documents antics

Una intervenció arqueològica en un turó a Campelles (Ripollès) ha tret al descobert una torre circular i una cisterna just al punt més alt de la zona excavada. Els treballs, que van començar el 6 d'octubre passat i que han durat un mes, han permès constatar l'existència d'aquesta defensa militar. La referència documental més antiga la situa al segle XI.

Ara a més, s'ha pogut constatar també que va estar en ús durant un període llarg que aniria fins al segle XIX. L'altra estructura que s'ha excavat ha estat una cisterna de 4 metres de profunditat que encara conserva el revestiment de morter de calç interior. Tot sembla indicar, però, que la seva construcció s'hauria produït uns segles més tard, a mitjans del segle XIV. Els arqueòlegs també han trobat material de ceràmica. La intervenció, dirigida per Albert Pratdesaba i Elisenda Collelldemont, ha estat promoguda per l'Ajuntament de Campellesi i el suport econòmic de la Diputació de Girona.

La descoberta de la torre circular permet constatar per primer cop allò que fins ara només havia quedat documentat i que situaven aquesta defensa militar el segle XI. Arran de les restes de ceràmica trobades, s'ha pogut saber també que va estar en ús durant un període llarg que s'allargaria fins al segle XIX. L'altra estructura que s'ha excavat ha estat una cisterna de 4 metres de profunditat que encara conserva el revestiment de morter de calç interior. Tot sembla indicar, però, que la seva construcció s'hauria produït uns segles més tard, a mitjans del segle XIV.

Aquesta fortificació pot aportar informacions interessants no només en el coneixement del seu funcionament com a punt militar alt medieval en una situació territorial estratègica entre els comtats d'Urgell, Cerdanya i Osona, com també per la seva característica de defensa militar de frontera al llarg del conflicte amb el Regne de Mallorca o bé després de la Guerra Civil del S.XV. Així mateix, l'anàlisi i els estudis posteriors a la intervenció arqueològica juntament amb el creuament de la documentació escrita medieval ajudaran a comprendre'n molts més detalls.

En els propers dies es consolidaran les estructures de l'antic castell per tal que les restes descobertes es puguin integrar com a valors patrimonials del poble de Campelles.