El Govern aprova l'entorn de protecció del castell de Montsoriu

El Govern ha acordat aquest dimarts declarar béns culturals d'interès nacional, en la categoria de conjunt històric, les Cases Cerdà a Barcelona, i la Plaça del Mercadal a Agramunt (Urgell) i ha aprovat delimitar l'entorn de protecció del castell de Montsoriu, a Sant Feliu de Buixalleu i a Arbúcies (Selva).

Les Cases Cerdà són el conjunt de tres edificis (originalment eren quatre) ubicats a l'encreuament dels carrers Roger de Llúria i Consell de Cent a l'Eixample de Barcelona. El seu nom prové del propietari dels terrenys, Josep Cerdà i Soler, comerciant barceloní, que es va encarregar pel seu compte de promoure la construcció d'aquests edificis al que es va anomenar aleshores 'La Plaça Cerdà', i que van ser els primers edificis plurifamiliars construïts a l'Eixample.

Les Cases Cerdà van ser construïdes d'acord amb una de les tipologies proposades per als xamfrans en el Pla Cerdà del 1859, projectat per Ildefons Cerdà. Per tant, les Cases Cerdà són plasmació concreta, dins del camp del disseny urbà, de les propostes del Pla Cerdà. Són, alhora, les primeres edificacions importants de l'Eixample de Barcelona i la resposta arquitectònica més fidel a les propostes tipològiques del Pla Cerdà. Es poden considerar una fita en la història arquitectònica de l'urbanisme barceloní, així com en la història de la teoria urbanística, per
ajustar-se als postulats teòrics implícits al Pla Cerdà.

D'altra banda, la Plaça del Mercadal d'Agramunt és un conjunt urbà que, per les seves característiques morfològiques, urbanístiques, arquitectòniques i constructives, conserva la configuració original i integral de l'urbanisme i l'arquitectura de les places neoclàssiques del segle XIX a Catalunya i destaca per l'harmonia i la continuïtat de la traça de la seva planta i la configuració tipològica i morfològica dels seus edificis.

La situació de la Plaça del Mercadal és una fita que configura una imatge urbanística i arquitectònica de gran interès dins el marc urbà que li dóna suport. Al mateix temps, la relació entre aquest conjunt i l'espai físic on és situat ha establert un diàleg ambiental que al llarg del temps ha donat una gran entitat urbanística, històrica, arquitectònica, emblemàtica i cultural a la població d'Agramunt, que ha ultrapassat l'àmbit local i comarcal fins arribar a expressar aquests valors a nivell nacional.