Adif invertirà 26 MEUR per millorar la via entre entre Maçanet i Caldes de Malavella

L'actuació es farà a 28,7 quilòmetres i inclou la col·locació de 24.600 travesses entre altres millores

El consell d'administració d'Adif ha aprovat la licitació de les obres de renovació integral de la via en el tram Maçanet-Caldes de Malavella que pertany a la línia d'ampla convencional Barcelona-Girona-Portbou. L'obra s'ha licitat amb un pressupost de més de 17 milions d'euros incloent l'IVA. A aquesta xifra, se li ha de sumar els més de 9,3 milions d'euros (sense IVA) en concepte de materials i serveis aportats directament per Adif.

A banda de les millores en confort i seguretat, la companyia destaca que els treballs permetran establir les condicions per suprimir una limitació temporal de velocitat que actualment existeix per al tràfic de mercaderies. Les principals actuacions de l'obra inclouen la col·locació de 24.602 travesses d'un sol bloc de formigó del tipus PR-01 i de 48.728 metres de carril de 60 kg/m al llarg de les dues vies generals d'aquest tram que fa 28,7 quilòmetres de longitud.

Per altra banda, també es renovaran 6,1 quilòmetres de via secundària a les estacions de Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella, juntament amb 24 aparells de via d'ambdues estacions. D'aquesta manera, s'adaptaran les instal·lacions de la línia aèria de contacte i l'enclavament electrònic de l'estació de Maçanet-Massanes a la nova configuració de vies.

Els treballs de muntatge de la nova 'superestructura' es farà amb maquinària especialitzada i es completarà amb soldadures aluminotèrmiques per les unions del carril. També es faran operacions per garantir els paràmetres geomètrics òptims de la via, com ara les neutralitzacions, l'alineació el perfilat i l'anivellació.

Les obres, que es compatibilitzaran amb el tràfic ferroviari, també inclouen treballs de millora d'altres elements de la infraestructura, com és el tractament i millora de les trinxeres, la col·locació d'esculleres de protecció de terraplens, la tala d'arbres i el desbrossament de la vegetació que està propera

De forma paral·lela, s'instal·larà un nou paviment de cautxú als passos de nivell així com malla galvanitzada en diferents punts del trajecte. També es construiran unes noves cunetes, proteccions laterals i encofrats en diversos paraments.

Més confort i seguretat

Segons informa la companyia en un comunicat, aquesta obra pretén "optimitzar els paràmetres geomètrics" de les instal·lacions ferroviàries, tot augmentant la seva qualitat, disponibilitat i solidesa que contribuiran a "incrementar el confort, seguretat i regularitat" de les circulacions ferroviàries. A més a més, els treballs permetran establir les condicions per suprimir una limitació temporal de velocitat que actualment existeix per al tràfic de mercaderies.

Aquesta actuació podria ser cofinançada pel Mecanisme "Connectar Europa" (CEF).