Augmenta la inserció laboral entre els estudiants gironins d'FP

Més del 70% cobren sous superiors als 900 euros

L'estudi anual que pren el pols als estudis de formació professional confirma allò que ja es veia l'any passat: que la inserció laboral d'aquests estudiants, un cop acaben els cicles, torna a anar a l'alça. De fet, ara ja són gairebé la meitat dels joves (un 47,3%) els qui estan treballant pocs mesos després d'acabar els estudis.

Del total de graduats, un 33,79% només treballen. Mentre que l'altre 13,56% que falta per arribar al percentatge anterior, compaginen la feina amb els estudis. Segons recull l'informe d'Ensenyament i les Cambres de Comerç, l'índex d'inserció al mercat laboral és molt més gran entre els qui han acabat un Grau Superior (55,86%) per davant dels qui han cursat només un Grau Mitjà (42,86%).

"La formació professional, doncs, es configura com una llançadora cap a l'ocupació", explica el vicepresident de la Cambra de Comerç, Jaume Fàbrega. L'informe, que parteix de 1.888 enquestes telefòniques, també permet veure com la inserció laboral ha augmentat en cadascuna de les branques professionals.

De fet, de les 21 que s'ofereixen a la demarcació, n'hi ha tretze en què l'índex d'estudiants que troben feina després d'acabar els estudis supera el 50% (com ara mecànica, ensenyaments artístics, hoteleria i turisme o instal·lacions electròniques). El delegat d'Ensenyament a Girona, Albert Bayot, explica que en part això es deu al fet que s'ha casat oferta amb demanda. És a dir, que "s'ha buscat que les sortides laborals tinguin relació amb les empreses que hi situades a les comarques on s'ofereixen els cicles".

Més del 70% cobra per sobre dels 900 euros

A més dels números i percentatges sobre inserció laboral, l'estudi també analitza de quina manera els joves han accedit a la seva primera feina i quin és el sou que cobren. Dins aquest apartat, l'estudi recull, per exemple, que més del 70% cobren per sobre els 900 euros, que han augmentat els contractes indefinits entre els estudiants que han acabat un Grau Mitjà o que cada cop hi ha més joves que treballen a jornada complerta.

Pel què fa a les vies a l'hora d'accedir a la feina, l'informe d'Ensenyament i la Cambra de Comerç també recull com, ara, els joves recorren menys a la seva família o xarxa de coneixences per obtenir feina. I que les empreses on fan pràctiques s'estan convertint cada cop més en una porta d'entrada al mercat laboral.

Per exemple, l'any passat gairebé tres de cada deu estudiants de Grau Mitjà van signar el seu primer contracte a l'empresa on havien fet les pràctiques (l'anterior havien estat el 18%). "Això demostra també com la formació professional contribueix a la cohesió social, perquè en aquest cas, a l'hora d'aconseguir feina ja no hi entra en joc la situació social de cadascú, sinó la feina que es fa", indica Jaume Fàbrega.

Baixen aquells qui continuen formant-se

Però el fet que hagi augmentat la inserció laboral entre els estudiants gironins d'FP també té una doble cara. I és que, per contra, està baixant el número de joves que aposten per continuar formant-se. Bé sigui perquè han trobat feina, bé sigui perquè esperen fer-ho en breu.

De fet, d'un any per l'altre, el percentatge dels joves d'FP que continuen estudiant ha descendit del 43,38% al 37.39%. "Inserir-se al mercat laboral, però, no vol dir que s'hagin d'abandonar les altres opcions", ha indicat el delegat d'Ensenyament, Albert Bayot. I hi ha afegit: "El que hem d'aconseguir és que els primers arbres ens impedeixin veure la resta del bosc; és a dir, que al costat de l'ocupabilitat, la formació també és important".

Per això, per animar aquests joves a continuar estudiant, des del Departament s'impulsarà la figura de l'orientador i es faran més cicles de formació dual (és a dir, aquells que en tres anys permeten obtenir dues titulacions).