Quins colors representen la Costa Brava?

Un estudi analitza el patrimoni cromàtic del litoral gironí i el recull en una guia

L'estudi es titula 'El Patrimoni Cromàtic de la Costa Brava' i és fruit del premi de recerca Yvette Barbaza 2013 que atorga el Patronat de Turisme de Girona. L'objectiu de la recerca és posar en valor aquest patrimoni cromàtic i crear un mapa visual que permeti fer un inventari d'un element tan immaterial com el color d'una zona. 

Per fer-ho, les autores de l'estudi han volgut analitzar imatges de la xarxa social Instagram, on els usuaris poden penjar fotografies, aplicar-hi filtres i efectes de color. La decisió no ha estat aleatòria, sinó que volien analitzar no tant el color en sí sinó com el representen i com el projecten els usuaris d'aquesta xarxa social amb milions de seguidors al món. "Vam decidir mantenir els filtres d'Instagram perquè ja formen part de la nostra cultura visual", reconeix Núria Puig. No obstant això, han descartat imatges excessivament retocades o en blanc i negre. 

La metodologia

De les 11.000 fotografies que van escolli (totes amb l'etiqueta #colorscostabrava) van acabar prenent per mostra prop de 700. La investigació es divideix en diverses categories: patrimoni arquitectònic (monuments, urbanisme, materials i elements de construcció), patrimoni cultural (rituals, festes, artesania i oficis), patrimoni gastronòmic (mercats, plats, matèria primera i elements culinaris) i patrimoni natural (camp, flora i fauna, mar i postes de sol). 

De cada categoria, les autores van analitzar imatge per imatge i de cadascuna en van triar mitjançant un programa informàtic els quatre colors més present a la superfície de la fotografia. El resultat va ser una paleta de colors per a cadascuna de les categories. Finalment, les autores van escollir un únic color per a cada apartat i en van confeccionar la paleta cromàtica final de la Costa Brava, que té vuit colors. 

Una de les autores, Íngrid Baraut, explica que en els resultats sobresurten colors com el blau -per les fotografies del mar- però que s'han adonat que la riquesa cromàtica de la Costa Brava és "àmplia i diversa" i que canvia segons l'estació de l'any o el moment de prendre la fotografia. "El paisatge canvia constantment, és ric i divers, i això es nota en les imatges que hem analitzat", reconeix Íngrid Baraut. A més, destaca que han aflorat molts colors com els ocres o els fúcsies que habitualment la gent no relaciona amb la Costa Brava, sobretot procedents de fotografies de natura. 

L'aplicació pràctica

Aquest estudi es complementa amb una pàgina web on es difonen els resultats, la metodologia i les imatges que s'han fet servir per determinar la paleta cromàtica. Per altra banda, l'aplicació més pràctica és una guia pensada per a dissenyadors gràfics i professionals de l'àmbit de la comunicació.

Segons sostenen les autores, aquesta guia pot ajudar a crear imatge de la Costa Brava i pot ser útil als dissenyadors si els encarreguen un projecte sobre algun aspecte ja que a la guia hi tenen tot el detall de l'anàlisi cromàtic dividit per categories. 

"Als que treballem en l'àmbit audiovisual hem de prendre decisions cromàtiques quan hem d'elaborar algun material i creiem que aquesta guia pot ajudar ", manifesta Núria Puig.