Sant Feliu de Guíxols inverteix 150.000 euros en rehabilitar el Camí de les Comes

Hi ha aplicat una capa d'asfalt per evitar problemes durant les pluges

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols dóna per finalitzats els treballs de rehabilitació del Camí de les Comes, molt castigat per l'efecte de les pluges. Els treballs, que han consistit en tapar els forats, aplicar una capa d'asfalt i millorar els drenatges, han tingut un cost de 149.426,43 (més IVA) dels quals la Diputació de Girona n'ha aportat 47.000 euros.

El camí de les Comes, de gairebé dos quilòmetres de llarg (1.800 m) és un dels camins de terra que fins ara presentava nombroses problemàtiques a cada temporada de pluges. Aquest camí dóna accés a nombroses propietats, situades a peu de muntanya.

Durant anys s'havien produït diferents mancances en aquest camí. Entre altres, no hi havia un correcte sistema de circulació de les aigües de pluja en la major part del tram: això erosionava la via, provocava nombrosos desperfectes, danyava la superfície i en ocasions feia impracticable l'accés al veïnat que hi resideix.

Especialment, en les pluges del passat 17 de setembre, les pluges van provocar desperfectes de gran consideració, entre elles el despreniment de part del talús del Camí de Les Comes cap a la finca privada del Molí de Vent.

La modificació del camí ha canviat la pavimentació i la xarxa de drenatge necessària per tal que s'evitin els problemes freqüents amb l'aigua o el propi ús de la via.

La solució del paviment, amb tractament d'estabilització del sòl (mescla de sauló, ciment i additius), es fa per emprar un material resistent a l'erosió durant anys, integrat dins l'entorn natural on està situat, i que evita l'ús de paviments com el formigó o l'asfalt, menys respectuosos amb el medi natural.