Acaben les obres dels vials de servei de la nova escola de Platja d'Aro

Els treballs han tingut un cost de 635.000 euros

A primers d’aquest mes d’agost han finalitzat els treballs d’urbanització dels vials de servei a l’entorn del terreny on s’està construint, en paral—lel, la nova escola d’educació infantil i primària Vall d’Aro de Castell d’Aro que ha de substituir, el proper curs, l’edifici actual. L’Ajuntament de Castell- Platja d’Aro hi ha invertit 635.000 euros, condicionant 4.600 m2 a l’entorn de dos carrers generant, alhora, 106 noves places d’aparcament. Aquesta és la segona intervenció de l’Ajuntament a la parcel—la, de titularitat municipal, però cedida a la Generalitat de Catalunya per a la construcció de l’equipament, ja que prèviament hi va invertir 392.000 euros en el condicionament general del terreny per generar un terraplè per posar-lo a nivell i els corresponents murs de contenció que l’envolten.

El carrer Amadeu Vives s’ha dissenyat com una via de poca intensitat de trànsit on es potencia la prioritat dels vianants a la del trànsit rodat, amb voreres àmplies, i ja està plenament operatiu, finalitzant així les restriccions que hi ha hagut per accedir al Camp Municipal de Futbol i a l’Insititut Ridaura. L’altre vial, a tocar de la Via Verda del Carrilet és exclusivament per a vianants i bicicletes, generant un espai públic sense barreres arquitectòniques i amb itineraris accessibles. El projecte també ha inclòs més enllà de l’asfaltat i el condicionament de voreres amb llambordes o sauló, les conduccions de sanejament, la instal—lació de mobiliari urbà –papereres i bancs-, senyalització –rètols de senyalització, d'identificació, de perill i de prohibicions- i vegetació.

Simultàniament, les obres de la nova escola que executa la Generalitat avancen mitjançant un sistema d’edificació industrialitzada modular, un sistema de construcció molt més àgil que el tradicional (i que ja s’ha utilitzat a l’Escola Marta Mata del Vendrell), per així poder-hi començar l’activitat docent el proper curs 2015- 2016. Disposarà de 2.328 metres quadrats amb 1.296 metres quadrats d’espais exteriors amb capacitat per a 225 infants. També utilitzarà el menjador de l’Institut Ridaura, que té just al costat i que no té ús al centre de Secundària, per als infants que hi dinin al migdia (hi accediran directament per una passera que connectarà els dos equipaments), malgrat que l’horari docent a totes les escoles del municipi és intensiu tot l’any

La construcció de l’escola que és possible gràcies al conveni aprovat entre l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i el Departament d’Ensenyament, que preveu que el consistori aporti el 50% del cost de construcció, fixat en un màxim de 3.664.451 euros. El finançament és en sistema d’arrendament amb opció de compra durant 60 mesos, amb quotes de 61.074 euros: les 30 primeres les assumeix l’Ajuntament, i les 30 darreres la Generalitat de Catalunya. Durant l’arrendament l’empresa adjudicatària es fa càrrec del manteniment de l’edifici, tot i que la conservació i la vigilància corresponen al consistori, que un cop passats els 60 mesos, també n’assumirà el manteniment. Quan estigui en ple funcionament el Departament d’Ensenyament desafectarà l’actual edifici de l’escola i l’Ajuntament recuperarà d’una banda, l’espai de la Plaça Poeta Sitjar cedit com a pati per compensar la instal—lació de mòduls prefabricats; i de l’altra, reformarà totalment l’edifici com a nou Centre Cívic i Punt de Lectura de Castell d’Aro, i alhora permetrà construir a la mateixa parcel—la l’ampliació de l’actual Llar d’Infants Municipal, situada just a l’edifici contigu.