Els estudiants de la UdG faran un 20% de les classes en anglès

La universitat inicia un programa a quatre anys per canviar els plans d'estudis

La Universitat de Girona (UdG) ha iniciat un pla a quatre anys per reforçar la presència de l'anglès a les aules. Per una banda, ha endegat un procés per modificar els plans d'estudi dels graus per introduir-hi cursos d'anglès perquè els estudiants surtin de la universitat amb un nivell B2 acreditat, tal com exigeix la Generalitat.

A banda d'aquest requisit, la universitat s'ha fixat com a objectiu que d'aquí a quatre anys entre un 15% i un 20% de les assignatures de qualsevol grau es facin en anglès. El rector, Sergi Bonet, defensa que d'aquesta manera els estudiants es familiaritzen amb el lèxic de la seva especialitat.

Aquestes mesures aniran acompanyades d'un pla d'inversions. El 2013, la Generalitat va incloure a la llei d'acompanyament dels pressupostos un article que determinava que els universitaris catalans haurien de demostrar coneixements d'una tercera llengua (anglès, italià, francès o alemany) quan acabessin els estudis. En el cas de l'anglès, l'elecció majoritària dels universitaris, caldria assolir el nivell B2. Aquesta norma afecta els alumnes que van començar els estudis el curs 2014-2015. 

Segons ha explicat el rector, Sergi Bonet, la UdG s'ha acollit al sistema d'ajuts que ha obert el Govern per als cursos d'idiomes i les acreditacions. El rector reconeix, a més, que cal modificar les memòries dels estudis per incloure que, per norma, tots els estudiants han d'acabar els estudis acreditant aquest nivell B2. Això fa que s'hagin de fer canvis en la planificació dels estudis per incloure-hi classes de coneixement de la llengua. "Calia fer aquesta modificació perquè sinó legalment no es pot exigir als alumnes que demostrin aquest nivell si això no està recollit a les memòries dels estudis", ha concretat el rector. 

Aposta decidia per l'anglès

En el cas de la Universitat de Girona, però, l'aposta per l'anglès va més enllà del que disposa la Generalitat. El rector ha explicat que han iniciat un programa que afecta tots els graus de la universitat. L'objectiu amb què treballa l'equip de rectorat és que, en un horitzó de quatre anys, a tots els estudis es faci entre un 15% i un 20% de les assignatures en anglès. D'aquesta manera, justifica Bonet, els alumnes es familiaritzen amb el lèxic de la seva disciplina en anglès. "És important que l'anglès sigui la llengua vehicular en algunes assignatures troncals", ha explicat. 

El rector reconeix que per estendre aquest pla cal temps i diners perquè cal elaborar un pla d'inversions per adaptar estudis i també contractar professorat si calgués. "Treballem perquè els alumnes que comencen a estudiar aquest curs 2015-2016 surtin de la universitat amb el nivell B2 acreditat i que hagin fet ja el 20% de les classes en anglès", ha manifestat.