Comencen les obres del futur Centre de tractament de residus de l'Alt Empordà

El projecte té un cost de 24 milions d'euros i un any mig d'execució

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha posat avui la primera pedra del Centre de tractament de residus de l’Alt Empordà, ubicat a Pedret i Marzà. La planta, amb capacitat de tractament de 60.000 tones de fracció resta cada any, i 10.000 tones anuals de fracció orgànica (FORM), donarà servei a tota la comarca. Les obres, amb un pressupost de 24 milions d’euros, comencen ara i està previst que finalitzin a finals de 2016. La planta entraria en servei a començaments del 2017.
 
El centre de tractament de residus de l’Alt Empordà es construeix als terrenys annexes al dipòsit controlat de residus municipals de Pedret i Marzà. L’obra la finança íntegrament l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i la instal·lació la gestionarà el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
 
En aquest centre es tractarà la fracció resta, mitjançant un tractament mecànic-biològic, i la fracció orgànica generada per tots els ciutadans de l’Alt Empordà.
 
El tractament mecànic-biològic de la fracció resta consistirà en:

· Recepció en fossar.
· Pre-tractament mecànic per separar la matèria orgànica del rebuig i recuperar els materials valoritzables continguts en la fracció resta.
· Estabilització aeròbia de la matèria orgànica en dues etapes: una primera en túnels de compostatge (sistema confinat) i una segona en sitges (sota nau coberta). Ambdós processos biològics són de tipus estàtic amb ventilació forçada i reg automàtic.
· Afinament mecànic de la matèria orgànica estabilitzada per extreure’n impureses.
· Premsat del rebuig previ a la seva expedició al dipòsit controlat.
 
I el tractament de la fracció orgànica, en:
· Recepció en moll.
· Barreja de la FORM i la Fracció Vegetal.
· Descomposició intensiva de la barreja orgànica en túnels de compostatge.
· Pretractament primari per separar part dels impropis grollers.
· Maduració mitjançant compostatge aerobi en sitges.
· Afinament i emmagatzematge del compost.
 
Les actuacions del nou centre que ara s’inicien es complementaran més endavant amb tota una sèrie d’infraestructures conformades per:
 
· Un edifici administratiu de coordinació i comunicació ambiental del Centre de Tractament de Residus.
· Una deixalleria comarcal entesa com a Centre de gestió i coordinació de les deixalleries de la Xarxa Comarcal de deixalleries.
· Una planta de desballestament de residus voluminosos i preparació per la seva valorització.
· L’ampliació del dipòsit controlat per la disposició dels residus que no puguin ser valoritzats.
 
Això farà que la inversió total en aquest centre de tractament arribi als 36,7 milions d’euros, previstos en el conveni acordat entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’ARC.
 
Els residus a l’Alt Empordà
 
Segons les últimes dades estadístiques de generació de residus, l’Alt Empordà, amb una població de 140.214 habitants, va generar el 2014 un total de 112.498 tones de residus. D’aquest total, se’n van recollir selectivament el 38%  (42.812 tones). La mitjana de Catalunya se situa al 38,3%. Pel que fa a la generació per càpita, és la comarca que més brossa genera per habitant, amb una ràtio de 2,20 quilos de residus al dia, quan la mitjana de Catalunya és d’1,33 kg/hab/dia.
 
L’Alt Empordà ha estat reconeguda, recentment, com la comarca amb la millor recollida selectiva d’envasos lleugers. L’any 2014 es van recollir 15,21 kg/hab/any.