Un estudi desvetlla les zones de més risc d'erupció volcànica a la Garrotxa

Seria la zona entre Olot i Santa Pau

La zona central de la Garrotxa és la que té més perillositat volcànica de la comarca tal com mostren els mapes que ha elaborat el Consell Superior d’Investigacions Científiques, el CSIC, de Barcelona. Amb aquests mapes s’estudia per primera vegada les zones amb més perillositat volcànica de la comarca, és a dir, aquelles zones on seria més probable que s’hi produís una erupció.

Tot i així, no s’especifica quan es podrien produir aquestes erupcions. Segons Xavier de Bolós, component del Grup de Vulcanologia CSIC, la perillositat volcànica més elevada es trobaria a la zona central de la comarca de la Garrotxa, incloent Olot i Santa Pau principalment, que és on hi ha el major nombre de volcans. Però no només inclou la comarca, sinó també abasta varies comarques de la província del Gironès com La Selva o Girona.

“És l’última publicació utilitzant totes les dades que hem anat trobant sobre l’origen i el tipus d’erupcions volcàniques que es produeixen en aquesta zona”, explica de Bolós.

Per a l’elaboració dels mapes no s’ha realitzat cap treball de camp, ni s’ha ampliat la investigació sobre el terreny. Des del CSIC s’han desenvolupat una sèrie de programes informàtics que són els que han permet fer els mapes amb tota la informació que ja es tenia.

L’article, que acompanya als mapes i que es va publicar a la revista científica internacional Natural Hazards, centra només en les zones on es produiria una erupció, en cas que succeís, i deixa de banda altres qüestions com el quan es produiria, ja que aquestes erupcions es produeixen en una escala de temps humana molt llarga, segons el vulcanòleg. La recurrència de l’erupció dels volcans de la Garrotxa és de 5 a 10 mil anys.

Ara que ja es tenen les dues variables, el quan es podria produir fruit d’una investigació anterior i el lloc on es produiria resultat de l’informe actual, el CSIC intentarà combinar-les.


Aquesta notícia ha estat elaborada per Olot Televisió